Google for Work in alle winkels die louis delhaize in eigen beheer exploiteert. Het merk maakt zijn digitale revolutie door. Het project overschrijdt het ICT-kader ruimschoots: de tools van Google for Work versterken de communicatie in real time, zorgen ervoor dat rapporten sneller en meer transparant beheerd worden, en vereenvoudigen de administratie. In totaal zijn 36 winkels van de 428 winkels op Belgisch grondgebied betrokken, net als alle medewerkers van de hoofdzetel van louis delhaize.

Niet alleen krijgen alle verkopers hun eigen Gmail-adres, alle leden hebben ook recht op hun eigen Chromebook. Het doel is om de relaties tussen het hoofdkwartier en de andere filialen van louis delhaize te vergemakkelijken – sommigen beschikten tot voor kort zelfs niet over een internetconnectie. Het objectief is duidelijk: al het mogelijke doen om snelle en efficiënte communicatie te garanderen.

Naast Gmail gebruikt louis delhaize ook Google Calendar en Google Drive. Via deze laatste app kunnen medewerkers samenwerken aan documenten vanuit verschillende sites. Verlofaanvragen en werkplanningen worden voortaan eenvoudig beheerd en bewaard op het nieuwe platform.

Het digitalisatieproject van louis delhaize is al goed gevorderd. De ervaring met het eerste pilootproject is positief. Het betrof de implementatie van Google-tools in vijf verkooppunten en twee afdelingen. Het vervolg van de implementatie in de overige 34 winkels is nu bezig.

Veel medewerkers hebben moeten wennen aan deze nieuwe aanpak, verklaart Jean-Marc van Cutsem, CEO van louis delhaize. “Vandaag koppelen de eerste gebruikers naar ons terug met heel wat ideeën die voor verbeteringen kunnen zorgen in verschillende domeinen: klantenervaring, HR-processen, administratie, logistiek We zijn het geheel van de reacties aan het verzamelen en het evalueren. Maar één ding is zeker: de Google-apps zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. Dat zorgt ervoor dat de weerstand wegsmelt. Laat ons duidelijk zijn: we willen niemand dwingen, maar interesse wekken, en dus stapje per stapje vooruitgaan. Dat is de veiligste manier om de bedrijfscultuur te veranderen en ervoor te zorgen dat het project een succes is voor iedereen!

louis delhaize is gewapend voor de toekomst. Vandaag gebruiken we Gmail, Calendar en Google Drive. Op termijn willen we ook andere tools gebruiken, zoals Google+ en Hangout, voorziet Jean-Marc van Cutsem.

 

 

Mobiliteit en samenwerking, de eerste pijlers van digitale transformatie

Edward Boute, Head of Google for Work Belux, Google

° Welke lessen trekt u uit de introductie van de tools van Google for Works bij louis delhaize?

Een echte wil om te evolueren! Voor louis delhaize was het duidelijk een mobiliteitsproject. De sites van het merk zijn overal verspreid, de personen dus ook. Wat vooral belangrijk was, doorheen de mobiliteit, was de samenwerking. Of: hoe je beter samenwerkt. Het is dus geen IT-project in de technologische betekenis van het woord, maar een organisatieproject, dat trouwens door CEO Jean-Marc van Cutsem werd gepusht.

Bij louis delhaize zijn er, tussen het eerste contact en de go live, minder dan drie maanden verstreken. Dat is weinig. Bij Google hebben we gemerkt dat bedrijven, voor dit soort oplossingen, sneller en sneller reageren. Omdat het gaat om een transformatieproject, is het zo dat, hoe sneller je je engageert, hoe sneller je er de vruchten van plukt! Bovendien kom je met dit soort oplossingen uit de legacy-modus, die veel integratie vraagt, en dus ook veel tijd.

° Het is geen technologisch project, zegt u. Dat neemt niet weg dat het steunt op tools

“Ja, in de zin dat we in het begin nieuwe tools zullen moeten leren gebruiken. Daarom is de ondersteuning zo belangrijk, en zeker de opleiding. Vervolgens beseffen we dat deze tools – buiten de productiviteitswinst die ze genereren – het mogelijk zullen maken om taken anders aan te pakken. Wat is tot nu toe op een bepaalde manier deed, kan ik voortaan anders doen. En omdat het gaat over samenwerkingstools, is iedereen betrokken. Resultaat: de bedrijfscultuur verandert. Je brengt niet langer informatie over maar deelt kennis!”

° U dringt aan op een opleiding, terwijl het gaat om tools die eenvoudig te gebruiken zijn. Waarom?

Een tool goed gebruiken, dat is ervoor zorgen dat men er efficiënter mee zal werken, en dat er dus bepaalde processen herdacht worden. Het is ook fundamenteel dat mensen zich de beschikbare functies toe-eigenen. Nieuwe manieren van werken gaan vaak gepaard met aanzienlijke veranderingen in de persoonlijke gewoontes of bedrijfscultuur: ze moeten dus op progressieve en blijvende manier geïmplementeerd worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn via de distributie van nieuwe apps op een interne kiosk in selfservice: de gebruikers kunnen deze dan tijdens een korte migratieperiode downloaden. Tijdens deze periode communiceert het bedrijf over de beschikbaarheid en het nut van deze nieuwe tools.

Het gaat erom de manier te wijzigen waarop medewerkers op kantoor functioneren en de manier waarop ze hun relaties met hun collegas en hun klanten opbouwen. Voor een geslaagd transformatieproject is een goede organisatie en de juiste houding nodig.

° Hoe moet je dit aanpakken?

Eerst moet je je bewust worden van de waarde van de informatie: het wordt in real time een collectieve tool om samen te werken, beslissingen te nemen en op te letten. Dat wil zeggen dat innovatie niet langer wordt geremd, maar gestimuleerd. Dat is duidelijk het doel dat louis delhaize nastreeft. Op slag kunnen personen zich de nieuwe toepassingen voorstellen: ze bedenken ze, ze testen ze.

° Een eerste balans?

Positief. En erg snel. Vandaag maken technologieën het mogelijk om makkelijk in contact te komen met elkaar om ideeën te delen, ze vorm te geven en af te werken, waar we ons ook bevinden. Een tool als Hangout, in vergelijking met een e-mailuitwisseling, verandert de communicatie letterlijk: het vertrouwen groeit wanneer mensen elkaar zien, ze voelen zich met elkaar verbonden De technologieën moeten het werk vergemakkelijken en versnellen, niet rigider maken; ze moeten onzichtbaar worden om plaats te maken voor ideeën. Wanneer we tools gebruiken die ons het leven vergemakkelijken, produceren we werk van onberispelijke kwaliteit.

Een andere tool die de manier van werken verandert is Inbox. Deze organiseert en synchroniseert agendas en kan automatische antwoorden versturen wanneer iemand je uitnodigt voor een meeting. Inbox spoort e-mails op die te maken hebben met professionele verplaatsingen en kan zelfs belangrijke data en uren aanduiden in je agenda, zoals bijvoorbeeld de check-in van je vliegtuig.

° We gaan even terug naar de mobiliteit, de eerste motivatie van louis delhaize. Welke adviezen zou u geven aan bedrijven die de stap willen wagen?

Ze moeten eerst en vooral de baas blijven over de toestellen die worden gebruikt om te werken, ze centraal beheren en actualiseren. En ze moeten ook zeker weten dat de toestellen en apps makkelijk te gebruiken zijn, wat niet altijd het geval is. Daarna: opleiden en sensibiliseren.