Mobiliteit : geen doel, maar een middel

door | sep 25, 2017 | Advies | 0 Reacties

Evert D’Hondt, Business Productivity Evangelist bij Synergics, nodigt ons uit om terug te keren naar de basis van productiviteit. En om mobiliteit binnen haar context te plaatsen.

° Is mobiliteit noodzakelijk voor productiviteit?

“Nee. Mij wordt vaak gevraagd hoe men ‘mobiel werken mogelijk kan maken’. Dat betekent dat mobiliteit als doel wordt gezien. Maar het is niet meer dan een element binnen een bredere aanpak. Wie gebruikmaakt van mobiliteitstechnologieën om de productiviteit te verbeteren, moet die technologieën opnemen binnen een globaal transformatieproject. Mobiliteit is dus meer dan een paar laptops of tablets aanschaffen!

° Toch is dat wat we op de markt zien …

“Dat is een heel beperkte visie! Laten we eens naar de manier kijken waarop we met werk omgaan. Allereerst zien we dat de werknemers aan de macht zijn. Met de opkomst van de Millennials moeten bedrijven anders met werk omgaan. Ze moeten een werkomgeving voorstellen die nieuw talent kan aantrekken, behouden én ondersteunen.

“Flexibele werkmethoden voorstellen betekent niet alleen dat je de hulpmiddelen of de fysieke werkomgeving wijzigt. Het is eerst en vooral een kwestie van mentaliteitswijziging. Dat weegt heel zwaar door voor de jongere generaties. Voor hen is een balans tussen werk en privé geen wens, maar een eis. Voor bedrijven kan dat een opportuniteit vormen: een flexibele, inclusieve werkruimte houdt in dat je over de technologie beschikt die werknemers in staat stelt te werken waar en wanneer ze willen. 

° We moeten dus eerst naar de werkomgeving kijken. Betekent dat een reorganisatie?

“Je moet een aantal vragen stellen dat op het eerste gezicht weinig met mobiliteit te maken lijkt te hebben. In veel situaties houdt mobiel werken bijvoorbeeld in dat je minstens een deel van je informatie naar de cloud moet verhuizen. En wie cloud zegt, zegt beveiliging. Dit is een zeer belangrijk punt, zeker als je denkt aan de AVG …

° Er moeten dus strategische keuzes worden gemaakt. Is de ICT-directie de enige die die keuzes maakt?

“Nee, dat zou een vergissing zijn … Voordat je aan technologie gaat denken, moet je de mobiliteitskwestie allereerst vanuit de HR-hoek bekijken! Bedrijven moeten hun werknemers mobiele toestellen in handen geven waarmee ze hun taken kunnen uitvoeren, maar vooral ook waarmee ze graag werken. Dat is een essentieel punt. Een bedrijf dat wordt gezien als exclusief, flexibel en bereid om aan de verachtingen van zijn medewerkers te beantwoorden voor wat de balans tussen werk en privéleven betreft, is veel aantrekkelijker voor potentiële werknemers. Zo’n transformatie houdt ook in dat de digitale omgeving de kern van de zaak uitmaakt en dat iedereen zijn of haar eigen vaardigheden kan uitbreiden en ontwikkelen. Dat komt de sfeer, het engagement en de trouw binnen een onderneming absoluut ten goede!

° Tot slot kun je je afvragen wie er meer aan mobiliteit gehecht is: de onderneming of de medewerkers?

“De uitdaging ligt erin om de eindgebruiker de gewenste flexibiliteit en vrijheid te bieden en er tegelijk voor te zorgen dat de onderneming er ook baast bij heeft … Beveiliging moet de eerste stap in elk transformatieproject voor de werkplek zijn, dus inclusief mobiliteit. Alle waarde was lange tijd opgesloten in een datacenter, en was dus relatief gemakkelijk te beveiligen. Nu er van alles via de cloud en via mobiele toestellen gebeurt – de kernelementen van een flexibele werkomgeving – bevindt een groot deel van die waarde, die dus beveiligd moet worden, zich buiten het bedrijf. 

 

SPRINT: zo kijkt Synergics naar mobiliteit

S… voor Strategy – Bekijk welke motivaties tot mobiliteit aanzetten en definieer een duidelijke organisatorische benadering.

P… voor Planning – Stel realistische scenario’s op voor wat mogelijk is en bepaal hoeveel tijd en andere middelen ervoor nodig zijn. 

R… voor Readiness – Bereid je goed voor: wat is er nodig om alles goed te laten verlopen, om het project te concretiseren?

I… voor Implementation – Uitvoering van de plannen

N… voor New way of working – Elke nieuwe technologie betekent dat je anders moet (leren) werken.

T… voor Transformation – De toekomst: hoe kunnen de nieuwe technologieën de onderneming veranderen en vooral verbeteren?

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass
Summary
Mobiliteit : geen doel, maar een middel
Article Name
Mobiliteit : geen doel, maar een middel
Description
Evert D’Hondt, Business Productivity Evangelist bij Synergics, nodigt ons uit om terug te keren naar de basis van productiviteit. En om mobiliteit binnen haar context te plaatsen.
Author
Solutions Magazine