Netwerkautomatisering De digitale transformatie hangt ervan af

jun 7, 2018 | Data Center, Latest News | 0 Reacties

Netwerkautomatisering bespaart tijd en geld en maakt het werk van sommige medewerkers lichter. Bedrijven zouden daartoe moeten overgaan als ze hun innovatieprocedures willen aanzwengelen, in plaats van zich ermee tevreden te stellen hun systemen in leven te houden …

° Waarom is het belangrijk om netwerken te automatiseren? En waarom dan bij voorkeur met SDN?

Sonja Berghman (Head of Group Enterprise Networking Propositions, Damovo) : Bedrijven moeten sneller zijn; en netwerkengineering is de sleutel om dat voor elkaar te krijgen. Als je kijkt naar het IoT, mobiliteit en de cloud, die draaien allemaal om netwerken. Een bedrijf moet wendbaar zijn, maar je bent slechts zo wendbaar als je minst wendbare onderdeel. En het netwerk is lang die zwakste schakel geweest. Het netwerk is nog steeds het domein van de CLI’s, de opdrachtregels! Het is de hoogste tijd om over te stappen naar SDN, dat tijdwinst, operationele efficiëntie en, indirect, meer veiligheid biedt.

° Niets nieuws onder de zon! Het principe van SDN is al vijf jaar bekend.

Dat weet ik nog zo net niet. Paradoxaal genoeg zijn te weinig bedrijven geïnteresseerd in het automatiseren van netwerken. Gebrek aan tijd, gebrek aan middelen zijn de voorwendsels. Automatisering zou hen echter nu juist tijd besparen, en ook minder middelen vergen.

SDN maakt de controlelagen los van de pakkettransmissielagen en stroomlijnt de inspanning die nodig is om wijzigingen aan te brengen en nieuwe diensten te leveren. Met SDN kan het netwerk ook rechtstreeks communiceren met applicaties via API’s zonder gebruik te maken van opdrachtregels. Een ander kenmerk van deze nieuwe netwerkinfrastructuren is dat ze goed in te passen zijn in de DevOps-methodiek. Het hele DevOps-concept is gebaseerd op snelle ontwikkeling en continue innovatie. Het hangt samen met een wendbaarder netwerk dat haast op verzoek wordt bijgewerkt.

° Waartoe deze kruistocht voor de automatisering van netwerken, en dus van SDN?

Wij bij Damovo zijn ervan overtuigd dat slimme netwerken het fundament vormen van de digitaliseringsstrategie van bedrijven. Unified communications (UC) stelt steeds hogere netwerkeisen. Door netwerkautomatisering kunnen organisaties UC-netwerken veel sneller, veiliger en efficiënter implementeren. Bijvoorbeeld door specifiek bandbreedte te reserveren om de verschillende communicatiestromen effectiever te beheren. Over het algemeen vergemakkelijkt SDN netwerkimplementatie en noodherstel na uitval, en biedt het betere grafische netwerkanalysemogelijkheden.

° Maar nu hebt u het over bedrijfsvoering, niet over innovatie.

Te veel bedrijven stellen zich ermee tevreden hun systemen ‘in leven te houden’ en geven daardoor zelfs hun innovatieprojecten op. Maar denken over en werken aan innovatie is op langere termijn een van de belangrijkste dingen om te overleven. Ik verwijs naar Peter Hinssen, een Belgische technoloog die ‘The Day after Tomorrow’ schreef over deze wereld in volle omwenteling: onze bedrijven moeten meer aandacht hebben voor innovatie!

° Is dat zo in alle bedrijven, ongeacht hun grootte?

Netwerkautomatisering zie je nog niet in grotere bedrijven, alleen bij die organisaties die ‘early adopters’ worden genoemd. In het algemeen maakt de automatisering van routinematige en tactische taken tijd vrij om nieuwe vaardigheden te verwerven en innovatie te stimuleren. Ik zou zeggen: wees geïnteresseerd in hoe software je dagelijks werk gemakkelijker kan maken, hoe ze je organisatie kan transformeren.

° Welke andere kwesties dringen zich op als het innovatietraject uit het gezicht dreigt te verdwijnen?

De beveiliging! Het aantal netwerkapparaten neemt elk jaar toe, terwijl het grootste deel van het netwerk nog steeds met de hand wordt geconfigureerd, toestel per toestel. De meeste beveiligingsmissers zijn het gevolg van een onjuiste handmatige configuratie. Afgezien van schaalbaarheid en segmentering moet de beveiligingsinfrastructuur automatisch rekening houden met realtimewijzigingen in de interne netwerkomgeving en de cloud en zich daaraan aanpassen, wat transparante bescherming garandeert. Het is niet voldoende om kwaadaardig verkeer te detecteren of malware te neutraliseren met behulp van beveiligingsvoorzieningen. Elk beveiligingsonderdeel moet geïntegreerd en gesynchroniseerd kunnen werken, met geoptimaliseerde zichtbaarheid en controle.

° Over het algemeen is integreren lastig. Maar om te automatiseren moet je álles integreren. Tegelijkertijd wil elke fabrikant het laken naar zich toetrekken, want zijn technologie is natuurlijk de beste, vindt hij zelf. Hoe kom je daar uit?

Hier heb je een wereldwijde en onafhankelijke visie voor nodig. Dat is onze kracht bij Damovo. Wij hebben de technologie van Cisco even goed in de vingers als die van Extreme Networks, HPE-Aruba, Mitel of Avaya. Wij doen niet aan box selling. We helpen onze klanten met het vaststellen van waar de hobbels zitten en wat dus de reikwijdte van het project is. Geen big bang, maar een gematigde benadering, kwantificeerbaar op basis van quick wins.

 

De vier grootste voordelen van de SDN-technologie

  • Verkort de tijd die uw IT-team aan operaties besteedt; verlaagt de operationele kosten (OPEX) door geautomatiseerde IT-processen. Het wordt dus eenvoudiger om grootschalige netwerken te ontwerpen, in gebruik te nemen en te beheren, en ook de provisioning om betrouwbaarheid en beschikbaarheid te maximaliseren wordt eenvoudiger, terwijl het risico op menselijke fouten wordt verkleind.
  • Verhoogt de productiviteit en beveiliging door fouten te voorkomen. De meeste beveiligingsproblemen zijn te wijten aan een onjuiste handmatig verrichte configuratie.
  • Vergroot wendbaarheid en flexibiliteit doordat ze het gebruik van nieuwe applicaties, services en infrastructuur om snel de bedrijfsdoelen te bereiken mogelijk maakt.
  • Innovatie. Met SDN kunnen nieuwe soorten applicaties, diensten of bedrijfsmodellen worden gecreëerd en extra bronnen van inkomsten voor bedrijven aangeboord.

Deze artiken spreken over "Data Center"

Infrastructure, Servers, Network, Storage

Follow this Topic