Onderwijs : tijd voor leren 2.0

door | okt 5, 2017 | Advies | 0 Reacties

Leren moet interactiever, mobieler, gevarieerder en vooral persoonlijker worden, vindt Ricoh. In het kader van leren 2.0 stelt het merk zijn Learning Services voor.

Het leerproces moet fundamenteel veranderen, meent Ricoh. Generatie Z wil niet langer op een stoel naar een Powerpoint-presentatie van een uur of meer luisteren. Deze jongeren moeten op een andere manier worden geboeid. Tijd voor leren 2.0.

In het kader van zijn Learning Services heeft Ricoh niet alleen interactieve leermiddelen ontwikkeld voor de opleidingsruimte, maar ook een platform voor mobiele en persoonlijke studie. Ricoh verzorgt eveneens opleidingen om met deze tools te leren werken, deze te integreren in het leerproces en ervoor te zorgen dat de leerkrachten ze ook echt dagelijks gebruiken.

Op het vlak van leren 2.0 is Nederland een voortrekker. Drie jaar geleden zag de eerste Steve JobsSchool het licht in Amsterdam. Sindsdien zijn er een twintigtal gelijkaardige scholen opgericht, die zijn uitgerust met producten van Ricoh Learning Services (Learning Tables, leersystemen via videocommunicatie, interactieve schoolborden en interactieve projectie). In België heeft de secundaire school Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge beslist de sprong naar de digitale school te wagen. Dankzij de Learning Services van Ricoh Belgium hanteren de leerlingen er dagelijks interactieve whiteboards, projectoren en andere aanraaktoestellen.

Pascal Craeye, directeur van de eerste graad in Sint-Leo Hemelsdaele, geeft uitleg bij de overstap van zijn instelling naar 2.0: “Na een fascinerende uiteenzetting bij Ricoh in Vilvoorde, was de tienkoppige delegatie ervan overtuigd dat we toe waren aan nieuw materiaal, liefst met de nodige ondersteuning. Als school willen we met twee voeten in de 21ste eeuw staan en ons onderwijsproces updaten. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke zet enkel kan slagen als er een plan op middellange termijn bestaat en het geheel wordt ondersteund door externe adviseurs. Zij hebben immers ervaring met veranderingsprocessen en hebben als externe waarnemers meer impact op het lerarenkorps.”

  

Sint-Leo Hemelsdaele, van traditionele naar digitale school

Zes leerjaren (van 12 tot 18 jaar), ongeveer 600 leerlingen, 90 personeelsleden (leerkrachten, opvoeders, administratie …) en een internaat (170 leerlingen). Sint-Leo Hemelsdaele is ontstaan uit de fusie van twee instellingen.

Wat logistiek en organisatie betreft, is er in Sint-Leo Hemelsdaele de laatste jaren niet veel veranderd. De leerlingen zitten nog steeds zeven of acht uur per dag in een klas, meestal in dezelfde vaste groep. Voor bepaalde vakken zijn er specifieke lokalen (wetenschappen, techniek, aardrijkskunde, informatica, lichamelijke opvoeding enz.). Een klassieke les verloopt nog steeds ongeveer zoals vroeger: de leerkracht legt uit, de leerlingen luisteren, nemen nota’s en voeren instructies en taken uit. Er zijn regelmatig examens. Sommige vakken, zoals moderne talen, techniek en informatica, worden permanent geëvalueerd. Voor bepaalde vakkengroepen coördineren de leerkrachten hun aanpak.

Vóór de interventie van Ricoh was elk lokaal al uitgerust met een computer en een projector. Sint-Leo Hemelsdaele had drie computerzalen. Toch was er niet overal in de school wifi beschikbaar. Sinds de interventie van Ricoh zijn er in de schooldrie ruimten ingericht als open studiecentrum.

De eerste ruimte heeft ronde tafels, hoge tafels en een projector met steun op een projectiebord (200 x 100 cm). In de tweede ruimte zijn er verschillende werkplekken voorzien om groepswerk en mobiel werk te vergemakkelijken. De leerlingen kunnen samenkomen rond een interactieve Learning Table van 55 inch. Er zijn ook hoge tafels geplaatst tegenover een interactief whiteboard (Ricoh D6500) van 65 inch. Een mobiele tafel met een videoconferentiesysteem (UCS P3500 M) en een tafel voor groepen van tien vullen deze tweede ruimte aan.

De derde ruimte is ingericht als een bibliotheek met verschillende praat- en vergaderhoeken om interactief groepswerk te bevorderen. Er zijn staanplaatsen, hoge krukken en zitplaatsen om telkens een andere samenwerkingsdynamiek te verkrijgen. In deze laatste ruimte is geen materiaal van Ricoh geïnstalleerd. De onderneming heeft de school enkel geholpen met zijn expertise in de inrichting van ruimten om het leerproces te vergemakkelijken.

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass
Summary
Onderwijs: tijd voor leren 2.0
Article Name
Onderwijs: tijd voor leren 2.0
Description
Leren moet interactiever, mobieler, gevarieerder en vooral persoonlijker worden, vindt Ricoh. In het kader van leren 2.0 stelt het merk zijn Learning Services voor.
Author
Solutions Magazine