Ontwerp een cloud voor mij ! Oké, maar welke ?

feb 6, 2019 | Cloud | 0 Reacties

Definieer de cloud! Heeft u twijfels? Aarzelt u? Maak u geen zorgen, stelt Nutanix gerust. Ook binnen het bedrijf zijn er verschillende definities …

Kunnen IT-beheerders en beslissers het eens worden over de cloud? Voor sommigen is Dropbox het typische voorbeeld van de cloud. Voor anderen zijn gevirtualiseerde datacenters private clouds. En veel mensen vragen zich af wat de verschillen zijn tussen de cloud en SaaS …

“Als u denkt dat deze verwarring beperkt is tot het publieke domein, heeft u het mis”, waarschuwt Stéphanie Wong, Digital Marketing Specialist bij Nutanix. “In 2018, in een wereldwijd onderzoek onder beleidsmakers en infrastructuurprofessionals, kwam het besef dat elke groep verschillende werkdefinities voor de cloud had …”

Afwijkende meningen

Deze verschillen werden duidelijk toen aan de respondenten werd gevraagd om hun infrastructuuromgeving te beschrijven. 52% zei dat ze een private cloud gebruikten, 37% zei dat ze een hybride cloud gebruikten en 11% zei dat ze een traditionele on-site infrastructuur gebruikten.

“Maar toen we de resultaten uitsplitsten per rol, waren er grote meningsverschillen,” merkt Stéphanie Wong op. “Slechts 46% van de IT-beslissers dacht dat ze een private cloud hadden, tegenover 58% van de infrastructuurbeheerders. En toen we de resultaten meer in detail analyseerden, ontdekten we dat 45% van de IT-beslissers dacht dat ze een hybride cloud gebruikten, vergeleken met 29% van de infrastructuurbeheerders.”

Nutanix nam vervolgens de statistieken van de private cloud onder de loep. De term private cloud impliceert zeer specifieke mogelijkheden. Maar toen aan de respondenten werd gevraagd naar deze mogelijkheden, zei slechts 23% tot 31% dat ze er over beschikten of dicht in de buurt zaten, waardoor er een aanzienlijke kloof ontstond tussen de vraag en de werkelijkheid.

“Geïntrigeerd door deze ontdekkingen wilden we weten of iedereen een overdreven beeld had van zijn eigen omgeving. De resultaten waren in grote lijnen vergelijkbaar: 23 tot 31% van de respondenten van de IT-infrastructuur vond dat hun huidige omgeving de kenmerken van een private cloud had, tegenover 18 tot 21% van de IT-beslissers.”

Interdepartementale samenwerking

Kortom, het is duidelijk dat beide partijen hun eigen capaciteiten verkeerd inschatten. “Om dit probleem op te lossen”, adviseert Stéphanie Wong, “adviseren wij beleidsmakers en beheerders te informeren over de kenmerken van de private cloud. We stellen ook voor dat de twee afdelingen samenwerken om de efficiëntie van hun activiteiten te verbeteren.”

Ten tweede blijkt uit de studie dat IT-beslissers niet weten wat hun infrastructuur wel of niet kan doen. “Nogmaals, we raden beleidsmakers aan om samen te werken met IT-beheerders om hun infrastructuur beter te begrijpen”, zegt Stéphanie Wong. “Het is uiterst belangrijk dat beide partijen begrijpen wat ze in huis hebben, zodat ze beslissingen kunnen nemen op basis van accurate informatie.”

Klik hier om het rapport te ontdekken.

Deze artiken spreken over "Cloud"

Private cloud, Public cloud, Hybrid cloud, Multi-cloud

Follow this topic