Polycom, samenwerkingsruimte

door | feb 15, 2016 | Dossier | 0 Reacties

Van elke ruimte een samenwerkingsruimte maken!” Dat is de doelstelling van David Van den Berg, Sales Director, Polycom

° Wat is vandaag uw visie op samenwerking? Hoe positioneert u video als we kijken naar samenwerking? Is dat het belangrijkste element van de samenwerking of is het maar één van de elementen?

De unified communication tools pushen bedrijven om hun manier van werken rond collaboration te herbekijken. Terwijl ze onze manier van werken herdefiniëren, bieden deze tools enorme groeimogelijkheden. Dat is ook zo voor ons. We voelen duidelijk dat de markt evolueert, versnelt. Het aanbod Microsoft Skype for Business, dat we ondersteunen, is bezig met het herdefiniëren van samenwerking in het bedrijf door voice, videoconferencing, instant messaging document sharing … samen te brengen. Van alle supports is video ongetwijfeld het ‘rijkst’, zowel kijken als luisteren worden gebruikt om een sfeer te creëren afgestemd op de generatie van de emoties, het memoriseren en de besluitvorming. Zelfs als mijn gesprekspartner me niets vertelt, voel ik zijn emoties, zodat de communicatie – en uiteindelijk de samenwerking – eenvoudiger wordt.”

° Zijn de bedrijven zich bewust van het potentieel van samenwerking zoals dat vandaag beschikbaar is?

Ja, maar nog maar zeer recent. Videoconferencing was lang voorbehouden aan managers, in specifieke zalen. Het was complex, duur. Belangrijkste troef toen was het vermijden van verplaatsingen… Vandaag is dat in een mobiele wereld en met tools zoals smartphones en tablets volledig anders.”

“Onze technologieën waren nog nooit zo democratisch en performant. Vijfentwintig jaar geleden kwamen we op de markt met SoundStation. Vandaag gaan we nog verder met RealPresence Trio. En met een kleine box, VisualPlus, transformeren we de audiotool in een videoconferencingoplossing. Eenvoudigweg. Met RealPresence Debut bieden we een tablet die een high resolution webcam integreert met een beweegbare mechanische optie zodat het mogelijk wordt om de sprekers precies te kadreren zonder de box te moeten verplaatsen. Debut komt boven het scherm, op een muur, een tafel… Maar de grote verandering zou kunnen komen met Centro. Deze 360°camera – eigenlijk 5 camera’s en 12 micro’s – geïnspireerd op de RoundTable van Microsoft, geïnstalleerd op een unit die alle communicatietechnologieën omvat en met vier schermen, wordt geïnstalleerd in een meetingcirkel om de integratie van de remote gesprekspartners te vereenvoudigen. Kortom, een oplossing voor samenwerking van groep tot groep in een logica van een cirkel. Het is eenvoudig en ongelofelijk efficiënt.”

° Financieel en functioneel gezien is samenwerking niet langer voorbehouden aan de grote ondernemingen. Staan de kleine en middelgrote ondernemingen open voor deze technologieën?

“Je kunt niet echt meer stellen dat de toepassingen in de grote en de kleine organisaties verschillend zijn. Bovendien is de -gedemocratiseerde – technologie makkelijk te installeren. Ik denk ook dat de mentaliteit veranderd is: de samenwerking is de hoeksteen geworden van de productiviteit. En dat is goed zo. Vandaag hebben professionals tools nodig die werken zoals zij werken: overal en op eender welk toestel. Dat is met name het geval voor RoundTable 100, een camera gemonteerd op een Polycom unit – exclusief gefabriceerd voor Microsoft. Met deze oplossing mikken we op de markt van de kleine ondernemingen die het systeem installeren zonder IT-ondersteuning, zonder platform nodig te hebben.”

“Het idee bestaat eruit kleine bedrijven uit te nodigen video te gebruiken als een opstap naar een breder gebruik via extensies. Morgen zullen we deze kmo’s gespecialiseerde toepassingen voorstellen in verschillende sectoren zoals de gezondheidszorg, onderwijs, energie, industrieel onderhoud… Het doel zal anders zijn: het zal veeleer de productiviteitswinst zijn voor de activiteit dan de besparingen op de verplaatsingen. Ik denk dat daarin de opportuniteit schuilt: het gebruik van de video uitbreiden om de productiviteit te verhogen!”

° Polycom is partner van Microsoft, zeer actief met name op het vlak van Skype for Business. Wat is uw toegevoegde waarde? Hoe onderscheidt u zich?

Polycom en Microsoft werken al meer dan tien jaar in tandem om de samenwerking binnen bedrijven te vereenvoudigen en intuïtiever te maken. Sinds de komst van Microsoft op de markt van de unified collaboration heeft Polycom een veertigtal oplossingen ontwikkeld voor voice-, video- en contentsamenwerking integreerbaar in systemen en applicaties van Microsoft, gecertificeerd door de softwaregigant. We willen ons dus niet differentiëren, maar veeleer een aanvulling zijn.

Laat ons dan verder kijken. Na de ontwikkeling van een echt efficiënte gebruikersinterface zullen er nieuwe applicaties toegevoegd worden aan de basisfuncties om de gebruikerservaring uit te breiden rond content sharing, analytics van het gebruik, streamingdistributie… Naast wat we kunnen doen om de gebruikerservaring uit te breiden, is het vooral de integratie van de communicatieoplossingen in de businessapplicaties die van belang wordt. Er zijn links nodig tussen horizontale applicaties en businessapplicaties, iets wat we aan het ontwikkelen zijn.”

° Met RealPresence Clariti zet Polycom in op de cloud. U biedt verschillende implementatieopties: met name on site, in hybride SaaS-modus of in IaaS met partners. Wat is het belang van de cloud?

RealPresence Clariti is een mijlpaal. Het gaat inderdaad om de eerste samenwerkingsinfrastructuursoftware die het gebruik toelaat van resources in de cloud, bij – geplande of niet-geplande – pieken in de gevraagde capaciteit. Het is ook de eerste samenwerkingsinfrastructuursoftware die een IaaS-service met hybrid cloud bursting mogelijk maakt, met andere woorden het tijdelijke en onmiddellijke gebruik van resources gehost in de cloud. Bovendien komen we op de markt met vereenvoudigde modellen van een prijs per gebruiker zodat de initiële investering daalt bij een uitrol op grote schaal van videocollaboration in bedrijven van uiteenlopende omvang. Het aanbod is uniek. En de mogelijkheden enorm…”

 

RealPresence Clariti, welkom in de cloud!

Collaboratieve videoservice met overflow naar de cloud om activiteitenpieken op te vangen. Met RealPresence Clariti stelt Polycom een softwareoplossing voor die organisaties van uiteenlopende omvang een ‘cloud ready’ collaborationtool biedt die zowel eenvoudig als krachtig is.

Volgens de leverancier is deze oplossing de eerste collaboratieve oplossing waarbij een overflow mogelijk is naar de cloud, een optionele service, om de verbinding te verbeteren bij pieken in het gebruik van videosamenwerking. “Nu de videosamenwerking in een nieuwe hypergeconnecteerde fase komt, hebben de medewerkers hoge verwachtingen. Ze willen in staat zijn eender waar te connecteren en dat vanop eender welk toestel, op eender welk moment”, meent David Van den Berg, Sales Director, Polycom, verantwoordelijk voor het productgedeelte. Vandaar de toevlucht tot de cloud, die niet langer taboe is zoals dat wel lang het geval was in het domein van de videoconferencing.

De samenwerkingsinfrastructuursoftware RealPresence Clariti doet een beroep op resources gehost in de cloud, die nu beschikbaar zijn via abonnement. De klant kan verschillende opties kiezen voor de implementatie: op het netwerk van zijn site, op IaaS-oplossingen (Infrastructure-as-a-Service) die hybride zijn of geleverd worden door partners, of nog, direct vanuit zijn cloudnetwerk. De service wordt gefactureerd volgens verbruik net zoals eender welke andere cloudservice.

RealPresence Clariti is ook de eerste samenwerkingsinfrastructuursoftware die een IaaS-service van het type ‘hybrid cloud bursting’ mogelijk maakt, met andere woorden een tijdelijk en onmiddellijk gebruik van resources gehost in de cloud. Dit zorgt voor een ononderbroken verbinding bij pieken door gebruik van videosamenwerking, of ze nu voorzien zijn of niet. Als de bestaande netwerkresources niet langer voldoende zijn om te beantwoorden aan de samenwerkingsnoden, worden de deelnemers aan een meeting automatisch getransfereerd naar beveiligde cloudresources van Polycom, zonder dat enige onderbreking van de samenwerking merkbaar is.

De oplossing RealPresence Clariti omvat Polycom RealConnect-functionaliteiten, die gebruikers van Skype Entreprise of andere platformen de mogelijkheid bieden om native te connecteren vanop hun toestel zonder hun communicatie te onderbreken of de ervaring te beïnvloeden.

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag