In 2020 zal ons land ongeveer 80 miljoen verbonden dingen tellen! Wereldwijd zal dat 50 miljard zijn, tegenover 25 vandaag. Een paradigmaverschuiving die razendsnel plaats vindt en voor onze ogen! Alle businessmodellen moeten herbekeken worden. Het vacuüm dat daardoor ontstaat, vult Proximus met zijn Digital business moment. Ontmoeting in Louvain-la-Neuve met Geert Rottier, Director Corporate Market, en Stefan Bovy, Director Medium Enterprise Market, tijdens het evenement InspireIT georganiseerd door Proximus.

In een tijd waarin de globalisering de afstanden doet toenemen, is de belangrijkste zorg van bedrijfsleiders om zo dicht mogelijk bij hun klanten te blijven. Vandaag zijn sensoren en netwerken beschikbaar tegen een steeds lagere kost om van het IoT (Internet of Thing) het speerpunt te maken voor onze bedrijven.

Contacten worden steeds digitaler en zijn helemaal anders dan die in een fysieke commerciële wereld. Een revolutie die volgens Proximus niet inhoudt dat de contacten minder persoonlijk worden, maar net omgekeerd, een unieke kans biedt om een menselijke touch te geven aan digitale interacties.

“We evolueren vandaag naar oplossingen die dichter bij de bedrijven staan, terwijl we gisteren eerder gericht waren op individuele of tariefoplossingen”, verklaart Stefan Bovy. Deze transformatie van de operator resulteert uit een denkoefening met zijn klanten die vandaag uitmondt in een strategie op basis van vijf thema’s: de continuïteit van de business wat er ook gebeurt; de klant begeleiden om optimaler te werken in zijn dagelijkse routine; hem helpen om zijn medewerkers te motiveren en productiever te maken; zijn dienstverlening naar zijn eigen klanten ondersteunen.

In het moment

“We stellen de klant centraal in ons werk, in onze portfolio oplossingen; we vereenvoudigen zijn werk zoveel mogelijk en begeleiden hem dankzij een kwalitatieve service”, preciseert Geert Rottier. Een globale strategie die zich uiteraard aanpast aan de grootte van elke klant.

“De vraag wordt gedreven door de klanten van onze klanten. In het moment zijn, is de trend. Binnenkort zal alles communiceren! Vandaag werken we met een distributieketen op het concept van een koelkast die zichzelf zal vullen via het IoT verbonden met de omgeving. Van de business-to-business komen we zo in het tijdperk van de business-to-business-to-consumer”, benadrukt Geert Rottier. Een domein waarop de internationale concurrentie speelt. “Zodra alles verbonden is, kan een klant kiezen voor andere oplossingen, voorstellen die komen van het andere eind van de wereld van concurrenten die op zoek zijn naar nieuwe markten”, voegt Stefan Bovy toe.

Onomkeerbaar

Op technologisch vlak is het Digital business moment gebaseerd op de alomtegenwoordigheid en de permanente connectiviteit van bedrijven; de permanente beschikbaarheid van zijn applicaties; de business continuity; de big data; het Internet of Things; de security en confidentialiteit. Perfect gedoseerd leidt deze cocktail tot nieuwe werkmethodes, optimale samenwerking, betere interacties met de klant en ontstaan er nieuwe businessmodellen.

De manier kortom om het verschil te maken. De bedrijven mogen zich dan al bewust zijn van de mogelijkheden van het IoT, er is nog evangelisatie nodig. Het nieuwe jaagt schrik aan, vooral als het aan de kern raakt. Zeker bij bepaalde types bedrijven. De grote accounts zijn opener. Bepaalde sectoren, zoals finance en retail, zijn ook meer ontvankelijk voor de technologie dan andere. Hoe dan ook, de beweging is onomkeerbaar.

De internationale concurrentie zorgt voor een boost en het feit een nieuwe technologie te ontdekken, die toelaat dingen te doen die voorheen niet bestonden, zet bedrijven aan om verder te gaan. Proximus zet hierbij in op zijn succesverhalen. Zo kan een bakkerij nu zijn broodautomaten op het goede moment en de goede plaats bevoorraden. Of nog: het onderhoud van gebouwen dat met behulp van sensoren de bezetting van zalen, technische problemen enz. beheert. Een domein waarin Proximus resoluut het voortouw neemt als lid van de internationale LoRa Alliance. Deze alliantie zet in op de langeafstandsradiotechnologie om objecten op afstand te monitoren en te beheren via sensoren. De markt is enorm: smart cities, machine-to-machine, bagage tracking, monitoring op afstand enz.

Unieke combinatie

Een onbeperkte markt impliceert ook een hevige concurrentie. Maar daar laat Proximus zich niet door afschrikken. “We bieden globale condities, op basis van netwerken die onderling communiceren. Oplossingen die draaien in een ecosysteem van partners met internationale faam om een combinatie te bieden die beantwoordt aan de noden van de klant. Onze combinatie van IT en telecom is uniek in België en het Internet of Things heeft voor ons niets exotisch, het is één van de elementen van onze innovatiestrategie”, bevestigt Stefan Bovy. Zoveel is duidelijk: het Internet of Things is het fundament waarop Proximus zijn waardeproposities zal bouwen.

En het kostenplaatje? De kost hangt af van de omvang van de oplossing, die rendabel moet zijn voor de klant, meent Proximus. “Er is altijd een kost, maar die moet afgewogen worden tegen de productiviteitswinsten. Volgens ons is het de consumptielogica die de prijs de bepaalt. Meer betalen voor meer winst, is zeker een issue, zo niet een uitdaging voor IT-departementen die leven volgens de logica van de investeringen. Departementen ook die de kosten moeten rechtvaardigen, terwijl de winsten die gerealiseerd worden dankzij hun beslissingen elders liggen. Hoe dan ook meent Gartner dat tegen 2020 90 % van het IT-budget niet langer binnen het IT-departement zal worden beheerd!”, besluit Geert Rottier.

Jean-Claude Quintart

 

Het business moment, het moment van de waarheid. Vandaar het belang van de businesscontinuïteit

“Het business moment, het ogenblik van de transactie, is het moment waar iemand bediend wil worden. Het is het ogenblik van de interactie tussen de vragende partij en de aanbieder”, legt Jean-Marie Stas, Marketing Manager, Proximus. Het is dus het moment … van de waarheid!

“Of het nu gaat om een klant in een winkel of een burger aan het gemeenteloket, het maakt niet uit; tijdens het moment van de transactie verkiezen we een menselijk contact”, vervolgt Jean-Marie Stas. “We kopen van een mens, niet van een machine. Een dergelijke interactie laat toe vragen te stellen en in principe ook antwoorden te krijgen. Afhankelijk van de situatie (het onderwerp van de interactie en de tijd waarover men beschikt), kan een dergelijk transactiemoment enkele minuten of uren duren. Een brood koop je in een minuut, maar een wagen kopen zal al snel meer dan een uur in beslag nemen…”

Met de opkomst van de intelligente dingen en big data, duurt een transactie nog maar een paar seconden. Een paar voorbeelden. Als een wagen door een straat zal rijden, zal de straatverlichting aangaan en uitgaan in functie van de positie van de wagen (intelligente led-lampen). De wagen zal misschien ook de verkeerslichten beïnvloeden. Op het ogenblik dat een rivier riskeert buiten zijn oevers te treden, zullen de omwonenden en de hulpdiensten verwittigd worden. Als, als… Alles wordt mogelijk, onze verbeelding is de enige beperking.

De transactiemomenten zullen zeer kort zijn. De detectietijd zal minimaal zijn – een auto die passeert bijvoorbeeld. We spreken dan van seconden of minuten. Het licht moet inderdaad branden als de auto passeert – niet ervoor, niet erna. Zo ook voor een onderhoudsbeurt: een afspraak moet gemaakt worden als dat nodig is.

“Alle voorbeelden hebben een gemeenschappelijk kenmerk: er is geen enkele menselijke interactie meer nodig”, analyseert Jean-Marie Stas. “Alles gebeurt aan de snelheid van computers die allemaal op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Niemand zal het zich niet kunnen veroorloven om het digitale business moment te missen. Anders zal een andere partij ervan profiteren of verliest de klant het vertrouwen. Net daarom zal de businesscontinuïteit in de toekomst nog belangrijker worden.”