Psychografie, firmographics … ver van de GDPR !

mei 21, 2019 | Data Intelligence | 0 Reacties

Door gebruik te maken van psychografie- en firmographicstechnieken verrijkt u uw marketingtechnieken … en vermijdt u de beperkingen van de GDPR.

Leeftijd, geslacht, inkomensniveau, woonplaats … Marketeers hebben zich altijd gericht op demografische criteria om klanten en hun behoeften te begrijpen. Het idee is om deze elementen te gebruiken om potentiële klanten te segmenteren in homogene subgroepen wat betreft verwachtingen en gedragingen. Deze “profilering” is gebaseerd op kwantitatieve criteria, nuttige, maar onvolledige certificaten. Door kwalitatieve elementen te ontwikkelen, gekoppeld aan de beginselen van psychografie en firmographics, krijgen we toegang tot nieuwe mogelijkheden … en vermijden we de beperkingen van de GDPR.

Vooral psychografie gaat verder dan de marketingbarrières die tot nu toe hebben bestaan. En het is grenzeloos, waardoor een ontwrichtende marketing mogelijk is. Zoals de naam al aangeeft, is psychografie een segmentatiecriterium dat gebaseerd is op de verschillende manieren waarop mensen denken en voelen over de wereld om hen heen. Met andere woorden, de psychografie houdt zich bezig met de levenswijzen, overtuigingen, waarden en persoonlijkheden van de consument.

Hetzelfde geldt voor firmographics, dat zich richt op bedrijven. Ondernemingsvariabelen stellen ons in staat om de kenmerken van het gedrag van de organisatie in detail te onderzoeken, bijvoorbeeld in een bepaalde sector of in functie van de grootte van de onderneming, zoals bijvoorbeeld een start-up. Dit is nuttig wanneer er geen significant verschil is tussen operationele variabelen, aankoopbenadering, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken van klanten.

Een vernieuwde aanpak voor kwalificatie van databases

“Hoe beter je een doelgroep begrijpt, hoe beter je in staat bent om je producten of diensten aan deze groep mensen te verkopen”, zegt Julien Van Dingenen, Chief Transformation Officer bij CONSULTANT-BI. “Weten wat jouw klanten denken, of het nu gaat om particulieren of bedrijven, hoe ze denken en waarom ze handelen, helpt om extra waarde te genereren en de ROI van jouw commercieel beleid te verhogen. Het integreren van persoonlijkheidsprofielen in jouw datamarketing kan een verstorend concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van jouw concurrenten.”

Tegenwoordig biedt CONSULTANT-BI uitsluitend een vernieuwde aanpak voor de kwalificatie van databases, gebaseerd op persoonlijkheidsprofielen of kwalificaties in het geval van bedrijven. Dit zijn allemaal factoren die het mogelijk maken om veel verder te gaan in de grondige kennis van motivatiemechanismen en om de resultaten van marketingactiviteiten te vergroten.

“We hebben het over de focus op immateriële kenmerken die direct van invloed zijn op de psychologie; we gaan ons evenzeer richten op de levensstijl van de consument als op zijn gedrag”, legt Julien Van Dingenen uit. “Wij analyseren de persoonlijkheid, waarden, belangen en attitudes van potentiële klanten om hen beter van dienst te kunnen zijn in de nobele zin van het woord. De aanpak kan ver gaan door zich bijvoorbeeld te richten op de opinieleiders die ze volgen, de vakantiebestemmingen die ze frequent bezoeken, hun hobby’s, hun meningen over verschillende onderwerpen, of zelfs hun geloofsovertuigingen …”.

Van “WIE” naar “WAAROM” en “HOE” …

Of het nu via psychografie of firmographics is, we gaan een andere dimensie binnen. Dit maakt het mogelijk om zogenaamde “niet-gevoelige” gegevens te vertalen naar bruikbare en begrijpelijke gegevens en zo de kennis van de klant aanzienlijk te vergroten en de markt met een volledig overzicht te benaderen. Of het nu gaat om sociaal-demografische, economische of gedragsgegevens, er zijn geen grenzen aan de vertaling, extrapolatie of interpretatie van de gegevens.

Terwijl de demografische criteria het toelaten om te beschrijven “WIE” de klanten zijn, verklaren de psychografische en firmographics-elementen het “WAAROM” en de “HOE”. Zo kunnen we snel weten dat de 40-jarige vrouw die in Antwerpen woont, getrouwd is en functie ++ heeft, stedelijk, kosmopolitisch, matuur … is. Door dieper door te gaan kunnen we afleiden dat zij haar gezondheid en fysieke verschijning belangrijk vindt, dat zij een gezondere levensstijl zoekt maar niet veel vrije tijd heeft, dat zij van surfen op internet houdt om nieuwe trends te ontdekken, dat zij in het bijzonder een voorkeur heeft voor het sociale netwerk Pinterest …

Concreet heeft CONSULTANT-BI een algemeen analytisch model ontwikkeld op basis van de meest geavanceerde psychosociologische studies die in universiteiten en onderzoekscentra zijn ontwikkeld. Het resultaat zijn gegevensverwerkingsmethoden, een modus operandi en een nomenclatuur van meer dan 600 attributen van persoonlijkheidsprofielen die zich op de hele bevolking kunnen richten. Iedereen kan zich herkennen in een of meer attributen.

Tot waar kan men gaan? De aanpak is grenzeloos. Een onbeduidend gegeven zoals een postcode geeft al een bruikbare dimensie. 1000 wordt bijvoorbeeld vertaald in ‘stedelijk’, terwijl 1435 wordt vertaald in ‘dorp’. Hetzelfde geldt voor de burgerlijke stand: “single” kan worden vertaald als “geïsoleerd”, “autonoom”, “voorzienig” …

Geen informatie die wordt verzameld, geen GDPR !

“Het doel is om te begrijpen waarom klanten geïnteresseerd zijn in dit of dat merk … en niet wie ze zijn. De kern van onze dienstverlening is het ontcijferen van de kwalitatieve kenmerken van de klanten van onze klanten, die het moeilijkst te identificeren en kwalificeren zijn”, vervolgt Julien Van Dingenen. Want hoewel consumenten voortdurend evolueren, behouden ze een bepaalde persoonlijkheid … en veranderen ze helemaal niet van de ene op de andere dag! De kracht van ons analysesysteem stelt ons in staat om kenmerken af te leiden uit de meest uiteenlopende informatie, uitgedrukt of onthuld door een prospect of klant op verschillende momenten”.

Wettelijk gezien heeft de methode betrekking op gegevensverwerking. CONSULTANT-BI verzamelt echter geen informatie. Wat het proces betreft ondermijnt het de regels van de GDPR niet. Tot slot verwerkt CONSULTANT-BI alleen niet-gevoelige gegevens op operationeel niveau. En implementeert het haar datamarketing, business intelligence en diepgaande leermiddelen in het hart van het functioneren van persoonlijkheidsprofielen.

 

 

 

Deze artiken spreken over "Data Intelligence"

Analysis, BI, Prediction, Planning, Boardroom

Follow this Topic