Recrutering: maak plaats voor early adopters!

okt 21, 2018 | AI | 0 Reacties

Chatbots, HR-applicaties, gamification, virtuele interviews … Voor Manpower is de vaardighedenrevolutie op de rekruteringsmarkt begonnen. Maak plaats voor early adopters!

Op de rekruteringsmarkt is er een nieuwe categorie kandidaten in opkomst: early adopters van HR-technologieën. Deze groep, analyseerde Manpower na een uitgebreide enquête onder 18.000 respondenten tussen 18 en 65 jaar, omvat diegenen die in de zes maanden voorafgaand aan de enquête minstens drie HR-technologieën hebben gebruikt in hun zoektocht naar werk. Apps, opzoekingen met een intelligente assistent, het raadplegen van advertenties op sociale netwerken, een video-interview, een virtuele jobbeurs, chats, gamification tool … het gebruik van de kandidaten van deze nieuwe types geeft stuk voor stuk waardevolle informatie over het tempo waarin deze tools worden gebruikt, wat het mogelijk maakt om op grotere schaal te anticiperen op wat de toepassingen van morgen zullen zijn.

Maar wie zijn deze early adopters die bijzonder gesteld zijn op innovatie bij het zoeken naar werk en dus ook bij rekrutering? Ze zijn over het algemeen jong (64% is tussen 18 en 34 jaar oud), stedelijk en mobiel: 86% van hen zegt bereid te zijn om naar een andere stad of land te verhuizen om van een professionele kans te profiteren.

Wereldwijd is hun gewicht nog steeds bescheiden: ze vertegenwoordigen slechts 11% van de ondervraagde kandidaten. Maar hun aandeel varieert aanzienlijk van land tot land! In Japan gaat het om slechts 3%, maar in India is dat 31% en in Maleisië 22%. In Europa zijn ze aanzienlijk minder talrijk dan wereldwijd: 7% in Duitsland, 8% in Frankrijk, 10% in het Verenigd Koninkrijk …

Dit verschil vereist daarom dat werkgevers het aandeel van early adopters in de talentenpool waarin zij willen rekruteren zorgvuldig analyseren: als zij bijvoorbeeld op zoek zijn naar IT-professionals op de Braziliaanse markt (22% van de early adopters), zal een op technologie gebaseerde aanpak bijzonder relevant zijn. 

 

Prioriteit voor sociale netwerken …

Qua geschiktheid zijn niet alle HR-technologieën gelijk. Advertenties verstuurd vanaf sociale platforms zijn zeer succesvol: 31% van de ondervraagde kandidaten heeft al op een publicatie van dit type geklikt. Aan de andere kant heeft slechts 5% van hen al een intelligente stemassistent (zoals Siri of Alexa) gebruikt om een baan te vinden.

Als we vertrouwen op het gedrag van de early adopter om het gebruik van andere kandidaten te voorspellen, lijkt het zeker dat vacatures die op sociale netwerken en mobiele applicaties worden geplaatst morgen de meest populaire tools zullen zijn: 73% van de early adopters heeft al op dit type advertentie geklikt en 61% gebruikt al een mobiele applicatie – tegenover 17% voor alle respondenten.

Maar let op dat je bij het kiezen van de HR-technologie degene neemt die het meest geschikt is voor de beoogde arbeidsmarkt! De praktijken verschillen immers aanzienlijk van land tot land, en zijn afhankelijk van de culturele normen en de arbeidsmarktsituatie in kwestie.

Deze artiken spreken over "Artificial Intelligence"

Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning

Follow this topic