Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ?

door | feb 22, 2018 | Advies | 0 Reacties

Voor velen onder ons doet het concept van robotisering denken aan science fiction. Toch is de realiteit de fictie aan het inhalen …

Jan Lamaire General Manager, Exact België & Luxemburg

Er wordt op dit moment veel gespeculeerd over de mogelijke vervanging van jobs door robots. Als ondernemer moet je eerder gaan kijken naar de invloed van robotisering op korte en op lange termijn. Je kan er van uitgaan dat de taken waarin de mens geen toegevoegde waarde biedt, in aanmerking komen om door robots te worden overgenomen. Het gaan dan vooral om taken die tijdrovend zijn, repetitief, intellectueel weinig uitdagend, of te gevaarlijk.

Zo wordt het onderzoeken van medische of juridische testen geleidelijk aan toevertrouwd aan softwarerobots die ze op gedetaileerde wijze en nonstop analyseren. Ze kunnen data in een razend tempo verwerken en opties voorstellen op basis van de resultaten van hun opzoekingen.

Hetzelfde geldt voor boekhoudkundige zaken die worden beheerst door op voorhand vastgelegde regels. Bepaalde beheerprocessen, zoals de facturatie, kan je bijvoorbeeld gaan standaardiseren en automatiseren.

Persoonlijk denk ik dat we ons vier vragen moeten stellen vooraleer we gaan investeren in de robotisering van taken … Vraag één: wat is je echte nood? Je moet het toonaangevend voordeel bepalen van het gebruik van robots voor je bedrijf. Identificeer bijvoorbeeld het moeizaamheidsniveau van het uitgevoerde werk en de repetitieve taken waarvoor machines efficiënter kunnen zijn of de verwerkingskwaliteit verbeteren.

Tweede vraag: waar moet je beginnen? Neem al je processen onder de loep en haal er de processen uit waarvan de efficiëntie moet geoptimaliseerd worden.

Derde vraag: tegen welke prijs?

Om dit te beantwoorden, is een case study echt waardevol: hoe verantwoord je de investering? Vanaf welk punt wordt een robot rendabel? Welke verborgen of geïnduceerde uitgaven zijn er, zoals de professionele reconversie? De vierde vraag tenslotte: wie zal er de verantwoordelijkheid van het project op zich nemen en de duurzaamheid ervan garanderen? Het installeren en onderhouden van een robotvloot is een moeilijke taak die je niet mag onderschatten. Bepaal duidelijk alle verantwoordelijkheden. Wie is er verantwoordelijk voor de robots? Is het de afdeling die de robots gebruikt, of de IT-afdeling?

Hou in overweging dat robotisering niet alleen een kwestie van technologische ontwikkeling is. Een geslaagde installatie houdt rekening met de sociale aspecten en de bedrijfscultuur. De taken en opdrachten van de werknemers zullen herbekeken moeten worden wanneer een deel van hun werk wordt overgenomen door een softwareoplossing of een robot.

En hoe zit het met ons, mensen, in dit verhaal? Over het algemeen is de robotisering in een bedrijf interessant als je de taken met geringe toegevoegde waarde kan schrappen voor de bediende / ondernemer, ongeacht zijn of haar positie in het bedrijf. Iedereen wint bij dit soort robotisering. Deze verandering van processen moet evenwel gepaard gaan met een meer algemene afweging van het objectief van het bedrijf, zijn organisatie en ieders betrokkenheid.

Met anticipatie als sleutelwoord, zowel op het vlak van de business (bedrijfsprocessen, tools, communicatie met het ecosysteem) maar ook op het vlak van interne begeleiding (opleiding, reconversie, transformatie van de taken).

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
 Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ?
Article Name
Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ?
Description
Voor velen onder ons doet het concept van robotisering denken aan science fiction. Toch is de realiteit de fictie aan het inhalen … Jan Lamaire General Manager, Exact België & Luxemburg
Author
Solutions Magazine