Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen

door | mrt 10, 2018 | Advies | 0 Reacties

De haven van Rotterdam kondigt zijn partnership aan met IBM voor het digitaliseren van zijn activiteiten, om de meest intelligente haven ter wereld te creëren … en de eerste autonome schepen te verwelkomen.

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa en beheert elk jaar meer dan 461 miljoen goederen per jaar. Ze kondigde een lange-termijn-digitaliseringstrategie aan, met integratie van IoT (Internet of Things), maar ook van Artificial Intelligence en intelligente meteorologische gegevens. Met als objectief om er, samen met IBM, de ‘modelhaven van de toekomst’ van te maken. Niet alleen om een nieuwe golf van veiliger en efficiënter scheepvaartverkeer op gang te brengen, maar ook om autonome schepen te kunnen ontvangen of, in de nabije toekomst, 3D-geprinte scheepsonderdelen uit te sturen op aanvraag. Door IoT-sensoren overal in de haven in te planten, verzamelen IBM en de PoR (Port of Rotterdam) in real time data en precieze informatie over het verkeer en de binnenkomende en vertrekkende zendingen. Met de data van The Weather Compagny – een bedrijf van IBM – en extra info over het water en de communicatie zullen de operatoren de beste aankomst- en vertrekuren kunnen voorspellen, in de haven of daarbuiten, in de meest gunstige omstandigheden.

140.000 scheppen per jaar

Deze goede voorwaarden hebben natuurlijk een positieve impact op de verzendkosten omdat ze de brandstofkosten kunnen doen dalen en een grotere rendabele nuttige vracht per schip mogelijk maken. De maritieme bedrijven en de haven proberen om tot een uur laad- en lostijd te besparen, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 80.000 USD. Wanneer je dit bedrag vermenigvuldigt met de 140.000 schepen die elk jaar binnenvaren, betekent het dat de haven in staat zal zijn om méér schepen aan te meren terwijl de maritieme bedrijven bij iedere aanmering de kosten verminderen.

De door IoT geactiveerde sensoren en de AI-capaciteiten zullen de weerdata, de data op het water en de communicatie meten en analyseren. Deze data worden gebruikt om de wachttijd te verminderen, om meer schepen de haven te laten binnenvaren en het tijdstip beter te kunnen voorspellen. Dit in functie van het waterniveau in de haven, zodat een schip Rotterdam binnenkomt en weer buitenvaart met een maximale lading aan boord.

Digitale dolfinjnen

Een uniek dashboard, gevoed door de IoT-technologieën van IBM, zal de data, afkomstig van verschillende bronnen (de terminaloperator, de scheepskapitein, de haven) in real time weergeven en voor een beter beheer van het verkeer zorgen, veiliger en efficiënter voor de haven en voor al wie de haven gebruikt.

IBM en de PoR voorzien ook “digitale dolfijnen”: intelligente kademuren en met sensoren uitgeruste boeien zullen informatie leveren over de staat en het gebruik van een los- en laadterminal en ook over de omringende wateren en de weersomstandigheden. Hierdoor kunnen havenoperatoren het ideale moment en de ideale plek bepalen om de schepen te laten aanmeren.

De twee partners werken tenslotte ook samen aan 3D-printen: de cognitieve IoT-technologie van IBM zal geïntegreerd worden in een productieproces dat een gerobotiseerde soldeerarm gebruikt om scheepsonderdelen te maken zoals propellers, op aanvraag. De wachttijd vermindert hierdoor van 6 à 8 weken tot slechts 200 uren …

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen
Article Name
Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen
Description
De haven van Rotterdam kondigt zijn partnership aan met IBM voor het digitaliseren van zijn activiteiten, om de meest intelligente haven ter wereld te creëren … en de eerste autonome schepen te verwelkomen.
Author
Solutions Magazine