Sage versnelt zijn overgang naar SaaS

dec 19, 2018 | Cloud | 0 Reacties

94% van de omzet van Sage Belgium – Luxembourg gebeurt momenteel in abonnementmodus. SaaS is nochtans geen doel op zich, maar het begin van een grotere verandering.

Steve Hare, de nieuwe voorzitter van Sage, geeft in zijn commentaren op de resultaten van het boekjaar 2018 aan dat hij “naar de perfectie streeft in het SaaS-model”. En hij wil van zijn groep een rolmodel maken.

Met een omzet die voor 90% gerealiseerd werd in abonnementmodus, acht het Belgisch-Luxemburgse dochterbedrijf – dat haar inkomsten overigens ziet stijgen met 6,4% tegenover de 6,6% van de groep, tot 1,81 miljard Britse pond –, zich in lijn met Londen.

Zes maanden geleden lanceerde het Belgisch-Luxemburgse dochterbedrijf Sage Cloud Demat. Dat is een online platform dat cijferexperten de mogelijkheid geeft om alle boekhoudkundige documenten van hun klanten te digitaliseren en te archiveren en zo de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen gevoelig vergemakkelijkt. “Het concept kon alleen maar aanslaan, het was onmiddellijk een succes”, vertelt Alex Dossche, Managing Director bij Sage Belgium – Luxembourg. “Met deze nieuwe applicatie kunnen ondernemers in feite boekhoudkundige documenten opladen, versturen en raadplegen, om het even waar en wanneer. Ze hebben ook in real time een zicht op de kerncijfers van hun activiteit. Sage Cloud Demat herdefinieert de relatie tussen klant en boekhouder. Al onze inspanningen gaan naar de automatisering van repetitieve en administratieve taken die weinig toegevoegde waarde hebben.”

Meer dan alleen een goed product

Alex Dossche vindt het niet meer nodig om het nut van het abonnementenmodel aan te tonen, maar het moet wel nog verder groeien. “Beeld u in dat u uw huis verkoopt, dat is een eenmalige gebeurtenis. Als u uw huis daarentegen verhuurt, gaat u een relatie aan met uw huurder. Voor de eigenaar gaat het erom om alles te doen om deze relatie te laten voortduren in de tijd. De relatie is er onder meer door te luisteren, door ontmoetingen, … Dat is hetzelfde in ons beroep van uitgever!”

Ook al kan het Belgisch-Luxemburgse dochterbedrijf zich beroepen op een rententiepercentage van 94%, toch draait het erom waakzaam te blijven. En proactief, om altijd meer waarde voor de klanten te kunnen creëren. Alex Dossche geeft het zelf zo aan: “goed zijn is niet meer genoeg!”. De klanten verwachten meer dan een goed product. Ze willen de juiste oplossing, een oplossing die mee evalueert in de tijd.

Onderlinge verbinding

Wie cloud zegt, zegt verbinding en onderlinge verbinding. En het is net die onderlinge verbinding waar Sage naar streeft. De Britse groep zegt in haar doelstellingen voor 2019 niet meer dan dit: het is essentieel om sneller over te schakelen op een SaaS-activiteit, door het accent meer te leggen op klanten, op collega’s en op de innovatie om het potentieel voor significante waarde te bevrijden.

“De waarde komt er door een uitbreiding van het aanbod en door mogelijkheden van onderlinge verbindingen te ontwikkelen”, gaat Alex Dossche verder. “En door – we zijn ertoe gerechtigd – een echt ecosysteem te creëren rond ons platform. In België worden we al ingezet door gespecialiseerde uitgevers, meer bepaald in het analytische domein in ruime zin, en ook door organisaties zoals Isabel of Codabox.”

Uiteraard heeft het digitale tot een breuk met de traditionele referenties op de verwachte kwaliteiten van softwarepakketten geleid. Ze moeten nu krachtiger, sneller, veiliger en flexibeler zijn voor voortdurende aanpassingen.

Deze artiken spreken over "Cloud"

Private cloud, Public cloud, Hybrid cloud, Multi-cloud

Follow this topic