Te veel gegevensbronnen, te veel manuele interventies nodig voor de dataverwerking. Lang werd rapportering gezien als een saai werk, met risico op fouten. Tot dan beschikten de Multipharma-teams inderdaad niet over een performant systeem voor data-analyse. Nochtans had het management innovatieve tools nodig die hen de nodige flexibiliteit boden voor een gedetailleerde activiteitenanalyse.

Het project, onder leiding van SQLI, draaide rond twee basispijlers: optimalisatie van het rapporteringsplatform en implementatie van een Business Intelligence-oplossing om de productiviteit en de interactiviteit (rapporten, gedetailleerde data, verbeterde analyses…) te versterken. De uitdaging bestond er voor Multipharma uit om de gegevens (hr, voorraden en verkopen) op een uniforme en gestandaardiseerde manier te verzamelen en te centraliseren in een SAP Business Warehouse (BW) 7.3 datawarehouse.

SQLI heeft dus een volledige, gestructureerde en federatieve datawarehouse uitgewerkt en implementeerde de oplossing SAP BusinessObjects Business Intelligence 4. Multipharma kan zo zijn gegevens optimaal gebruiken en beschikt tegelijk over een brede waaier van analyse- en reportingtools. Vandaag is er een volledige combinatie van modules (dashboards, web intelligence en analyse) beschikbaar om sleuteldata te doorzoeken, ze te analyseren en ze te monitoren in interactieve rapporten en grafieken.

Deze BI-tool is een aanzienlijke stap voorwaarts in termen van operationele excellentie. De 25 gebruikers kunnen nu met dezelfde tools werken en eenvoudiger communiceren met het oog op een betere performantie en bedrijfsproductiviteit.

“Door meer informatie te delen, zijn we flexibeler”, legt Marijken Ottoy, Financial Controller van Multipharma, uit. “Bovendien beschikken we over een verhoogde analysecapaciteit. Het toepassingsgebied is veel breder. We kunnen onze cijfers veel diepgaander analyseren en de evoluties bepalen op artikelniveau per dag, per winkel… De mogelijkheden zijn quasi eindeloos!”

Dankzij de dashboards kan het management veel flexibeler zijn. “Als de prestatie van één van onze apotheken verslechtert, kunnen we veel sneller op een gestructureerde manier reageren”, vervolgt Marijken Ottoy. “Vandaag kunnen we snel de oorzaak bepalen van deze mindere prestaties… Door de resultaten in detail te analyseren kunnen we aan benchmarking doen met de andere vestigingen en voor een specifieke apotheek concrete acties uitwerken die we willen implementeren.”

 

SAP BusinessObjects BI 4, agnostisch

Meertalig, collaboratief werk op de universes of nog de multisource universes…

SAP BusinessObjects BI 4 is een compleet, homogeen en intuïtief platform om rapporten op te stellen, waarbij een native koppeling mogelijk wordt met totnogtoe gekende relationele modellen, multidimensionele en multisourcemodellen binnen een zelfde semantische interface, dankzij een service van virtuele datafederatie.

SAP BusinessObjects BI 4 is ook een oplossing met focus op een sterkere integratie met alle SAP-oplossingen (ERP, BW, EPM). Concreet kunnen de BO-tools direct de BW cubes lezen. Bovendien gaat het om een open en agnostische oplossing: de universes, die de semantische laag van de data gestockeerd in de data warehouse vertegenwoordigen, zijn toegankelijk voor alle tools, alle gebruikers, welke toegangswijze tot de data ze ook hebben. Ze kunnen dezelfde informatie delen, dezelfde concepten, of ze nu gestockeerd zijn in een SAP-oplossing of in een non-SAP Data Warehouse.

> Mobiliteit – Toegankelijkheid van alle SAP BusinessObjects BI 4 tools op de mobiele platformen (iPad, iPhone, Google Phone, Galaxy Tab, Microsoft Windows…); de mogelijkheid ook om de applicaties in augmented reality te doen draaien.

> Kwaliteit van gegevens – De mogelijkheid om een kwaliteitsbeoordeling te geven aan de data op basis van criteria zoals de betrouwbaarheid. De mogelijkheid ook om het aantal rapporten te zien dat geïmpacteerd is door data van een slechte kwaliteit en vervolgens over te gaan tot een opkuis.

> Real time – Analyse in quasi realtime. Gezien de in memory verwerking met duizend vermenigvuldigd is, wordt een verbinding met HANA (SAP in-memory analytics, ‘in-memory’ technologie) mogelijk.

> Social – De mogelijkheid om geavanceerde analyses uit te voeren op gevoelens met behulp van data afkomstig van sociale netwerken of blogs, met andere woorden een beter beheer van niet-gestructureerde content.

> Eenvoud – Toegang tot alle modules (dashboards, rapporten…) via één enkele ergonomische portal. De collaboratieve omgeving, met name op de universes, laat een geharmoniseerde gebruikerservaring toe.