“Het doel voor België en Luxemburg was om onze inkomsten via de cloud te verdubbelen, we hebben ze verdrievoudigd! Tegelijk kende de verkoop van on premise-oplossingen een groei van 15%… Logischerwijs hadden we ons kunnen verwachten aan een transfer. Dat is niet gebeurd!”

Bovenop de prestatie is er de constatering van , Managing Director van SAP BeLux, die kadert in de strategie van : in staat zijn om een cloud-, on premise- (on site-) of hybride oplossing te bieden voor de vijfentwintig sectoren waarvoor de uitgever zijn oplossing verticaliseerde en voor de elf grote domeinen. “We willen in staat zijn om de businessprocessen van onze klanten verder end-to-end te ondersteunen, met diverse oplossingen afgestemd op de noden. We merken dat voor veel bedrijven gemengde omgevingen hun nut bewijzen, vooral om de beveiligingsproblemen of de problemen van strategische aard rond bepaalde delen van hun informatiesysteem op te lossen.

Door SAP voor te stellen als ‘the cloud company powered by ’ mikt het bedrijf van Duitse oorsprong op een ambitieuzer doel: tegen 2020 tussen de 70% en 75% van zijn omzet genereren via de cloud, een omzet van 26 à 28 miljard EUR. Net als zijn klanten zegt SAP zich in een mutatieproces, een transformatieproces, te bevinden.

DE NOTIE OMVANG VERDWIJNT

SAP heeft altijd klanten gekend die bedrijven overnamen of zich lieten overnemen … De positieve impact van de cloud is dat men deze soepelheid ook on-premise wil. Het is een bocht die SAP al enkele jaren genomen heeft trouwens. HANA was al in overeenstemming met die strategie, net zoals de RDS-oplossingen (Rapid-Deployment Solution)…

De klanten bevinden zich steeds minder in een modus ‘op maat’. In de on-premiseprojecten accepteren ze eenvoudiger om standaard ‘best practices’ te gebruiken, ook omdat de cloud dat oplegt. Daardoor dalen de implementatietijd en de TCO. Daar bovenop stijgen het migratiegemak, de capaciteit om nieuwe functionaliteiten te implementeren en effectief de organische groei te ondersteunen.

Wat wereldwijd wordt waargenomen, is ook van toepassing op België en Luxemburg. Op alle activiteitensectoren, en op organisaties van eender welke omvang. De notie van omvang verdwijnt. Eender welke grote of kleine organisatie die ziet welke voordelen men kan halen uit de cloud, zal de stap zetten. Er zijn geen toegangsvoorwaarden!

Onze bedrijven zijn inderdaad nog voorzichtig. De cloud komt er via applicaties van het type hr, CRM of Procurement. SAP merkt dat aan zijn oplossing Business ByDesign, die opnieuw groei optekent sinds er meer ingezet wordt op de boodschap van de cloud. Voor de bedrijven die een mindere groei kennen, of ze nu klein of middelgroot zijn, komt men tot de cloud in het kader van vervangingsprojecten.

DE CLOUD VOOR MEER SOEPELHEID

Maar ook om de kosten te beperken. SAP in cloudmodus met HANA zou een ‘low cost’-oplossing zijn. Momenteel “wordt voor elke euro 90% uitgegeven aan hardware en services. De IT-Managers zeggen ons dat dat niet houdbaar is. Hun inspanningen moeten kunnen gaan naar innovatie.”

De innovatie is er al met HANA, voorgesteld als de de facto standaard voor in-memory databases. HANA is het sleutelelement dat SAP onderscheidt van zijn concurrenten door zijn zowel transactionele als analytische capaciteiten. “De bedrijven hebben geen nood meer aan oude databases, ze kunnen kiezen voor HANA in de cloud. Dat zal een enorme markt creëren voor ons”, stelt Patrick Van Deven tevreden – een duidelijk aanval in de richting van Oracle en IBM en hun respectievelijke databases. HANA – dat 25% van de omzet vertegenwoordigde in 2014 – kan gebruikt worden in de SAP cloud, gehuurd op Amazon of gekocht in licentiemodus. Naar keuze.

“Als de klanten vandaag overstappen van of DB2 naar HANA, wil dat zeggen dat ze er een duidelijke meerwaarde in zien. Dat is ook wat onze partners merken: de bedrijven zeggen hen dat ze hun rekeningen willen afsluiten in één of twee dagen en niet langer in één of twee weken, ze willen de cashflow on the go kunnen bepalen … Welnu deze vereisten zijn niet compatibel met een relationele database!”

Dat gezegd zijnde, de boodschap van S/4 HANA is er niet één van ‘cloud first’. Het is veeleer een boodschap die focust op een maximale keuze. SAP zal blijven innoveren met een herschreven code, nieuwe applicaties ontworpen voor de in-memory van HANA. Het is belangrijk dat elke klant de implementatiemethode kan kiezen die overeenstemt met zijn eigen strategie: publieke, privé- of hybride cloud of een implementatie on site. Wat vooral speelt op S/4 HANA, zijn de applicaties van een nieuwe soort. Lichter, eenvoudiger te configureren, vlotter up te daten, op basis van een dataset die veel kleiner is.

We denken dat de grote bedrijven zullen migreren naar een platform waar ze hun applicaties zullen kunnen doen draaien, een globale kijk hebben op hun data, het volume en de kost van het informatiebeheer kunnen reduceren, beslissingen in realtime nemen of scenario’s rond hybride implementatie kunnen opzetten die naadloos functioneren. De datawarehouses en de data-agregaties behoren tot het verleden nu men steeds meer gericht is op predictieve analyse.”

IN-MEMORY, ON THE GO

We spreken wel degelijk over een nieuwe oplossing, een nieuw product. S/4 HANA is niet meer en niet minder dan het resultaat van een geheel van innovaties die enkele jaren geleden werden ontwikkeld. We hebben het dan vooral over de in-memory verwerking van gegevens in een ruimte waar men transactionele gegevens en analytische en decisionele views samenbrengt, naast elkaar doet bestaan. Dat zal toelaten om de businessprocessen en de manier waarop bedrijven gemanaged worden te herbekijken, stelt nog Patrick Van Deven.

De technologie is er vandaag en laat toe om de ERP en de volledige Business Suite van SAP te herbekijken. Men spreekt in sleutelwoorden om ze te beschrijven, zoals vereenvoudiging, realtime en innovatie. De uitgever heeft modeltabellen in de ERP moeten verwijderen om te beantwoorden aan problemen rond performantie – tabellen die er waren om vooraf berekende aggregaten op te slaan.

Met SAP HANA gebeurt alles meteen in het geheugen. Dat betekent dat men overstapt van views in logische zin van de database om zich direct te baseren op de transactionele data. De performanties doen dromen. Men kan spreken over een onmiddellijk antwoord. Vandaag worden er versnellingsfactoren opgetekend die 10 à 100 000 keer sneller zijn voor een zelfde queryverwerking als we de query verwerkt door traditionele systemen vergelijken met dezelfde query op SAP HANA.

GLOBALISATIE EN SIMPLIFICATIE

Voor Patrick Van Deven staat het woord cloud van nature synoniem voor eenvoud. Het gaat er dus over dat te garanderen. “We hebben een roadmap aangekondigd voor nieuwe oplossingen die als ‘simpel’ gelabeld worden zoals sFinance of sManufacturing die uiteraard de nieuwe interface Fiori overnemen, maar ook de voordelen hebben van producten waarvan de code is herschreven door bijvoorbeeld drastisch het aantal tabellen in de database te verminderen. In sFinance werden duizenden tabellen gereduceerd tot één of twee vandaag. De komende maanden zullen er andere oplossingen van dit type gelanceerd worden. En dat is nog maar het begin…”

S
Dit vereenvoudigd gebruik neemt verdere uitbreiding met het HANA Cloud Platform dat het antwoord wil zijn van SAP op Force.com, de PaaS van Salesforce.com. Deze Platform-as-a-Service-omgeving zal bedrijven toelaten om applicaties te ontwikkelen bovenop HANA om nog beter aan te sluiten bij hun noden, met uiteindelijk de mogelijkheid om deze verschillende applicaties mobiel te maken. Deze simplificatie heeft trouwens een ander doel: de SAP-applicaties toegankelijker maken in de cloud.”

NETWORKED ECONOMY

SAP focust dus op drie belangrijke ontwikkelingsassen: de overgang naar een economisch model gebaseerd op de cloud, de ontwikkeling van zijn HANA-database bij zijn klanten en de opkomst van business networks. Met de overnames van SuccessFactors in 2011 (hr-management), Ariba in 2012 (aankoopbeheer) en recenter Concur (beheer van verplaatsingsonkosten), zonder Fieldglass (oplossing voor beheer van loontrekkenden) en Hybris te vergeten, meent SAP een enorm acquisitieproces afgerond te hebben dat als doel heeft bedrijven een virtueel partnernetwerk te bieden bovenop het management van de belangrijkste businessprocessen.

We engageren ons zeer duidelijk in de ‘networked economy’. We zijn in staat te antwoorden op de noden rond transformatie en urbanisatie van informatiesystemen van onze klanten, om te kapitaliseren op het beste in de segmenten van klantrelatie, procurement, hr-management, beheer van activa, het hr-domein … We hebben SAP zeer vaak gekoppeld aan het ERP-aanbod. Vandaag benaderen we industriële en economische onderwerpen die perifeer zijn aan de digitale transformatie van bedrijven. Terwijl het fenomeen alle bedrijven raakt, zijn de kmo’s ongetwijfeld het eerst betrokken – via de cloud kunnen ze toegang krijgen tot dezelfde resources. En als je bedenkt dat het kmo-segment 77% van de SAP-klanten uitmaakt in België en Luxemburg

Summary
SAP dringt zich op in de cloud... zonder iets op te dringen
Article Name
SAP dringt zich op in de cloud... zonder iets op te dringen
Description
"Net als onze klanten zijn wij aan het veranderen!", legt Patrick Van Deven, Managing Director van SAP BeLux, uit.
Author