SAP HANA 2, tweede generatie, nieuwe uitdaging

door | jan 3, 2017 | technologie | 0 Reacties

SAP HANA 2 omvat en vervolledigt zijn beproefde in-memory technologie en biedt een nieuwe basis voor digitale transformatie.

Om read intensive taken te verwerken, laat HANA 2 met name toe systemen in te zetten die vroeger gebruikt werden voor de replicatie. De analytische tools werden vervolledigd en het platform YaaS (Hybris-as-a-Service) laat toe om businesservices te ontwikkelen op een architectuur van micro-services gebaseerd op HANA. De ontwikkelaars kunnen hun toevlucht nemen tot YaaS om aan hun applicaties analytische views toe te voegen via API’s of door verschillende programmeertalen te gebruiken.

Deze versie met nieuwe tools voor databasemanagement om workloads te beheren en te beveiligen – met verbeteringen van de administratietools – is beschikbaar sinds begin december. Het gaat met name over de integratie, de kwaliteit van data en de tiering van opslag. Let ook op de verbeteringen op het niveau van de analytics, met nieuwe verwerkingsmotoren voor tekstuele, ruimtelijke, grafische en stroomdata. De nieuwe functionaliteiten worden gestuurd door nieuwe algoritmes voor classificatie, associaties, chronologische series en regressie. Ook interessant: de ontwikkeltools met nieuwe API’s, nieuwe applicatieservers en nieuwe talen. Voor de micro-services zal HANA 2 over een nieuwe cloudservice beschikken gebaseerd op de extractie van entiteiten en feiten én de taalkundige analyse.

SAP heeft trouwens samen met de ESA (European Space Agency) Earth Observation Analysis ontwikkeld. Munich RE gebruikt de service om zijn data te verrijken en over predictive informatie te beschikken over de kost en risico’s van bosbranden. De service biedt een standaardinterface om de via satelliet gerecupereerde data te raadplegen en te analyseren, zowel historisch als in realtime geleverd, in zeer verschillende domeinen. Denk aan landbouw, energielevering (om te weten waar nieuwe elektriciteitslijnen geplaatst moeten worden bijvoorbeeld) of retail (in welke zones moet men nieuwe winkels openen).

Verwacht: een expressversie van het in-memory platform. Doel is de bedrijven zo over de streep te trekken. Deze versie is ontwikkeld om te functioneren in beperkte omgevingen, op laptops of in VMs in de cloud, gratis tot 32 GB geheugen.

 

Nieuwe SAP HANA microservices in de cloud

De gebruikers van cloudmicroservices ter beschikking gesteld door SAP HANA kunnen applicaties verrijken via een analytische methode met behulp van eenvoudige API’s en eender welke ontwikkeltaal of -platform.

De nieuwe SAP HANA services in de cloud omvatten:

  • Text Analysis Entity Extraction, Text Analysis Fact Extraction alsook Text Analysis Linguistic Analysis voor het gebruik van functionaliteiten voor tekstuele dataverwerking in de cloud om een applicatie te optimaliseren met een natuurlijke taalverwerking.
  • Earth Observation Analysis service (beta): geïnnoveerd in partnership met de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) gebaseerd op de standaard EO-WCS van het Open Geospatial Consortium (OGC). Deze microservice laat toe om toegang te krijgen tot satellietdata van de ESA door SAP HANA, spatial edition, voor de verwerking van ruimtevaartdata in de cloud.

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag