Satellietgegevens verzamelen en de verwerking vereenvoudigen

door | okt 11, 2017 | Business | 0 Reacties

ACRI-ST, een specialist op het vlak van observatie van de Aarde, ontwikkelt hosting- en valorisatieprojecten voor door satellieten overgebrachte gegevens via de infrastructuur van EBRC in Luxemburg.

De observatie van onze planeet via satellieten biedt ons meer inzicht in de fenomenen die ons milieu beïnvloeden. ACRI-ST, al sinds vele jaren een partner van de ESA, heeft een unieke expertise ontwikkeld in het domein van de bewaring van gegevens die vanuit de ruimte zijn doorgegeven. Doel is daarbij ze voor te bereiden op verwerking in de toekomst. “Onze entiteit is lid van de ACRI Groep, die al bijna 30 jaar bijdraagt aan de ontwikkeling van observatiemissies voor het milieu op Aarde via satellieten”, vertelt dr. Odile Fanton d’Andon, een van de vier oprichters en algemeen directrice van ACRI. De groep heeft oplossingen en algoritmen ontwikkeld waarmee de realiteit op Aarde in beeld kan worden gebracht aan de hand van door satellieten gedane metingen. De groep heeft bijgedragen aan de implementatie van meerdere programma’s in dit domein, waaronder EnviSat en Copernicus.

Als onderdeel van de constellatie aan entiteiten van de ACRI Groep heeft ACRI-ST een unieke expertise ontwikkeld inzake het bewaren van gegevens die door satellieten zijn overgebracht. Dit maakt de verwerking en valorisatie via nieuwe applicaties mogelijk. “Via deze observatieprogramma’s ontvangen we op Aarde enorme hoeveelheden gegevens die moet worden opgehaald en bewaard. Deze gegevens bieden een chronologisch beeld van de evolutie van de toestand van onze planeet. Ze zijn daarom van groot belang voor de mensheid. Analyse van deze informatie zal ons en de volgende generaties naarmate de tijd verstrijkt meer inzicht bieden in onze leefomgeving en de veranderingen die daarin plaatsvinden”, vervolgt Odile Fanton D’Andon. “ACRI-ST heeft speciaal aangepaste benaderingen en technologieën ontwikkeld om een toenemend gegevensvolume te bewaren en hun exploitatie in de tijd te faciliteren.”

Een performante opslagomgeving

De Europese onderneming is een voorloper in haar domein. De wereld is haar speelterrein. Luxemburg is de plek waar ze haar bewaar- en terbeschikkinstellingsactiviteiten voor satellietgegevens heeft ondergebracht. De filiaal van de ACRI Groep heeft onder meer een samenwerkingsverband met EBRC ontwikkeld om de hosting en beveiliging van deze kostbare informatie te verzorgen. “Dit is een grote en complexe uitdaging, want de toegang tot de gegevens moet gegarandeerd kunnen worden. Luxemburg geniet een welverdiende reputatie als een van de meest neutrale en meest stabiele landen binnen de Europese Unie. Het land is ook extreem goed verbonden met de rest van de wereld. Bovendien is het land dankzij de aanwezigheid van SES en dankzij de door EBRC uitgebate IT-infrastructuur van hoog niveau uiterst aantrekkelijk voor de ontwikkeling van dit type activiteiten”, aldus nog de directrice.

ACRI-ST vond in EBRC een solide partner die het hoogst mogelijke certificatieniveau vertegenwoordigt en een antwoord biedt op haar specifieke IT-behoeften. “We hadden een hoog serviceniveau nodig om 24 uur op 7 grote hoeveelheden gegevens te kunnen binnenhalen binnen een beveiligde omgeving. Het is voor ons essentieel om de integriteit van de vergaarde informatie te kunnen garanderen. Een andere uitdaging is de toegang tot die gegevens – bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksprojecten. Door onze bewaartechnologie binnen zijn cloudomgeving onder te brengen, heeft EBRC ons in staat gesteld een uiterst performante opslagomgeving voor deze gegevens te implementeren.”

2 PB gegevens in zes maanden !

Vandaag archiveren ACRI-ST en EBRC via het EODAS-programma (Earth Observation Data Archiving Services) van de ESA in een datacenter in Betzdorf de enorme gegevensvolumes die de satellieten al enkele maanden overbrengen in het kader van het programma Copernicus. “Die gegevens zijn zeer gevarieerd en talrijk. Het volume neemt snel toe. In 6 maanden tijd is al ruim 2 petabyte aan gegevens verzameld en gearchiveerd. En dit cijfer blijft toenemen. In de komende maanden zal het uitkomen op 8 petabyte”, weet Odile Fanton d’Andon. Die gegevens dienen voor de onderzoeksprojecten van de Europese Ruimteorganisatie, maar ze kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan derde partijen die de informatie willen valoriseren.

Het Europese project DIAS (Data and Information Access Services) wil deze collectie milieuobservatiegegevens ter beschikking stellen aan spelers die haar willen valoriseren. Er is een oproep gelanceerd. ACRI verkeert in een goede positie, want ze beschikt over de gegevens en beheerst de verwerking ervan. In partnerschap met EBRC wil ACRI deze dienst dan ook gaan aanbieden in de toekomst. “Dit project biedt een mooie opportuniteit voor Luxemburg”, stelt Odile Fanton d’Andon vast. “Door in te spelen op wat al bestaat, met de reeds bestaande gegevens en ons vermogen om die te restitueren in functie van de behoeften, kunnen we de positie van Luxemburg als hub voor het beheer van gevoelige informatie verder versterken.”

Naar een europese HPC 

ACRI-ST en EBRC zijn samen van mening dat een dergelijk project in Luxemburg andere spelers in het domein Aardeobservatie kan aantrekken. “De gegevens kunnen vanuit Luxemburg binnen Europa en wereldwijd worden gedeeld, maar wie grote hoeveelheden informatie wil verwerken, heeft er alle belang bij om dicht bij de bron te gaan zitten. Een groot deel van die informatieverzameling bevindt zich op dit moment in Luxemburg”, legt het hoofd van ACRI-ST uit. De analyse van deze gegevens kan aanleiding vormen voor nieuwe onderzoeksprojecten en, in het verlengde daarvan, nieuwe applicaties. Er zou een nieuw ecosysteem kunnen ontstaan rond deze gegevens en de valorisatie ervan. Dat is waar ACRI-ST en EBRC op mikken. In de nabije toekomst zou dit ecosysteem verder kunnen worden versterkt door de aanwezigheid van een HPC in Luxemburg.

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
Satellietgegevens verzamelen en de verwerking vereenvoudigen
Article Name
Satellietgegevens verzamelen en de verwerking vereenvoudigen
Description
ACRI-ST, een specialist op het vlak van observatie van de Aarde, ontwikkelt hosting- en valorisatieprojecten voor door satellieten overgebrachte gegevens via de infrastructuur van EBRC in Luxemburg.
Author
Solutions Magazine