Met bewaking op afstand en geautomatiseerd beheer kan een kwart van de tijd bespaard worden die nodig is om gebrekkig functionerende netwerkapparaten te diagnosticeren, staat te lezen in de vijfde editie van het jaarverslag Network Barometer van . Zo kost het ook 32% minder tijd om deze toestellen te herstellen in vergelijking met de tijd die daarvoor nodig is bij toestellen die op een andere manier worden beheerd. Uit de studie blijkt verder nog maar eens een sterke correlatie tussen de door deze toestellen veroorzaakte storingen en de fase van hun levenscyclus.

Volgens het rapport stijgt de slijtagegraad van netwerken nu al vijf jaar na elkaar. Meer dan 53% van de 70.000 geanalyseerde technologische toestellen staan op het punt te verouderen of zijn al verouderd, wat weer twee procent meer is dan vorig jaar. Er is wel een lichte daling in het percentage van verouderde apparatuur, 9% van de toestellen tegenover 11% vorig jaar, maar het percentage verouderende toestellen is met vier punten gestegen. Van de geteste toestellen is het percentage dat up-to-date is het laagste in drie jaar.

Op basis van zijn ervaring geeft Dimension Data aan dat op een schaal van 1 tot 5 ongeveer 90% van de bedrijven nog steeds niet verder dan niveau 1 of 2 is gekomen in een matuur digitaal beleid. Deze niveaus worden gekenmerkt door een gebrek aan gestandaardiseerde processen, aan adequate diagnostische instrumenten en aan duidelijkheid in het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden van het IT-personeel. Dit resulteert in een grotere downtime van de netwerken en hogere operationele kosten. Het verklaart ook waarom 30% van de incidenten nog steeds moet worden toegeschreven aan menselijke fouten.

Summary
Slijtagegraad van netwerken wordt alleen maar erger
Article Name
Slijtagegraad van netwerken wordt alleen maar erger
Description
Slijtagegraad van netwerken wordt alleen maar erger
Author