Smart Cities, sterk aandachtspunt op de Internet of Things Convention Europe

mei 23, 2018 | Mobility | 0 Reacties

Smart Cities wordt het thema van de derde editie van de Internet of Things Convention Europe, die op 6 juni wordt gehouden in het Elisabeth Center in Antwerpen.

Met meer dan duizend bezoekers op eerdere edities is de Internet of Things Convention Europe al de grootste B2B-conventie op dit gebied in de Benelux. In dit verkiezingsjaar hebben de organisatoren besloten verder te gaan en de schijnwerpers te richten op de Smart Cities. En om naar een grotere vergaderruimte te verhuizen: het Elisabeth Center in Antwerpen. Ook die keuze is niet door toeval ingegeven: Antwerpen heeft zich ten doel gesteld de eerste volwaardige ‘City of Things’ van het land te worden. Met steun van de Vlaamse overheid en het Imex-onderzoekscentrum wordt alles in het werk gesteld om een intelligent stedelijk platform op te zetten om zo wonen en werken in de stad aangenamer en duurzamer te maken.

“De samenwerking met Antwerpen lag voor de hand: nergens anders is er meer geïnvesteerd dan hier in het gebruik van nieuwe technologieën,” zegt Peter Buelens, voorzitter van Brewery of Ideas. “Met slimme sensoren en draadloze verbindingen wil de stad een betere luchtkwaliteit creëren, meer veiligheid voor alle weggebruikers, vlotter wegverkeer, extra diensten, de toegankelijkheid van diensten via apps, meer interactiviteit met de burger, en zelfs een transparanter beleid. We zijn ervan overtuigd dat alle Vlaamse gemeenten daar meer over zullen willen weten. Niemand wil immers deze trein missen.”

De ambitie van de Internet of Things Convention blijft dezelfde: bedrijven met een klassieke productenlijn of een klassiek dienstenmodel in contact brengen met de mogelijkheden en het potentieel van het IoT en/of van drones. Op dezelfde manier wil de conventie ook beleidsmakers en administraties op het potentieel van het IoT en de toegevoegde waarde van een slimme stadsstrategie wijzen.

De organisatoren van de Internet of Things Convention kunnen rekenen op de steun van enkele belangrijke partners zoals AGORIA, VVSG, Euka, Imec, de stad Antwerpen, de haven van Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, de VUB , IOT.be, Sirris, Software Brussels, Solvay Business School, Startups.be en het European Space Agency (ESA).

 

De conventie wordt in vijf zalen gehouden en zal zes rode draden volgen

Smart Economy geeft een overzicht van ‘slim’ ondernemerschap, verhoging van de productiviteit, bedrijfstransformatie, automatisering, Industry 4.0, etc.

Smart Mobility bespreekt het belang van verbeterd en duurzaam (openbaar) vervoer, bereikbaarheid, beveiligd verkeer, het potentieel van drones, etc.

Smart Environment richt zich op uitdagingen zoals milieuvervuiling, milieubescherming, duurzaam beheer van grondstoffen, enz.

Smart Living gaat in op leven en wonen, gebouwautomatisering, slim werk, gezondheid, veiligheid, architectuur, etc.

Smart People richt zich op levenslang leren, creativiteit, een gezonde bevolking, slimme ziekenhuizen, slimme besluitvorming, openbare dienstverlening, enz.

Smart Enablers gaat over alle tools en services die het mogelijk maken om een IoT- of slimme-stad-concept te ontwikkelen, inclusief voorzieningen, data en analyse, technologie en engineering, communicatie, beveiliging en zo meer.

Alle aanwezige bedrijven en instellingen hebben ook een klein standje in de Exhibition Village, waar bezoekers ze kunnen ontmoeten.

De Internet of Things Convention Europe vindt plaats op woensdag 6 juni, in het prachtige Elisabeth Center Antwerp, vlak bij het Centraal Station. Bezoekers worden vanaf 8.30u verwelkomd; de conventie begint om 09.30u.

Deze artiken spreken over "Mobility"

Telecom, Network, Wireless, Devices, IoT

Follow this topic