Ondanks het feit dat Google en Apple bovenaan het klassement van de Boston Consulting Group staan, komt 76% van de 50 bedrijven uit traditionele sectoren. Dat is voor het eerst! De technologiebedrijven domineren niet langer het klassement. In 2014 vertegenwoordigden ze nog 42% van het klassement. In 2015 zijn ze maar goed meer voor 24%… Volgens Hadi Zablit, Senior Associated Director van de Boston Consulting Group, waren ze in staat om de technologieplatformen snel in te voeren, zich aan de klantennoden aan te passen met behulp van big data en hun medewerkers beter op te leiden met het oog op het digitale.

“Toen we begonnen met dit onderzoek, nu een tiental jaar geleden, was er nog een onbetwiste heerschappij van de technologiebedrijven. Sindsdien werden de kaarten opnieuw geschud”, stelt Hadi Zablit. “De spelers uit de autosector boekten het meest vooruitgang in de loop van de jaren, maar andere sectoren lijken te volgen, met name de farmaceutische sector en de bank- en verzekeringssector.”  

In dit rapport van de BCG over de meest innoverende bedrijven van 2015 werden twee factoren weerhouden. Bij de eerste gaat het om de evaluatie, de visie van 1 500 bedrijfsleiders op innovatie in en buiten hun sector. Gecombineerd met de eerste is de tweede factor goed voor 40% van het cijfer en stemt die overeen met de waardecreatie, met name de economische en financiële prestatie van groepen. Wat het verschil maakt voor de meest innoverende bedrijven, is hun vermogen om een disruptief, ander product te lanceren dat werd geaccepteerd door de markt. Net zoals vorig jaar staat Apple bovenaan het klassement. De autosector blijft niet achter: Tesla onderscheidt zich met zijn elektrische wagen, en springt van de 7e naar de 3e plaats, Toyota staat 6e en BMW 7e.

In 2013 heeft de BCG aan managers gevraagd welke bedrijven volgens hen in de Top 10 zouden staan het jaar daarna. Ze haalden technologiebedrijven aan, maar ook andere bedrijven die zich zouden weten aan te passen aan de mobiele platformen en de big data. En dat werd vandaag bevestigd. De traditionele bedrijven die technologie invoeren, veranderen het gegeven door zowel hun positionering te verbeteren als de service die ze klanten bieden. Dat is het goede nieuws van het rapport. De bedrijven die de voorbije jaren geïnvesteerd hebben in een snel innovatiesysteem bevinden zich vandaag bovenaan het klassement.

Door nieuwe technologieplatformen in te voeren, worden de bedrijfscycli versneld. Ze worden gemiddeld twee tot drie keer sneller. Na de factor snelheid, is het de big data die de tweede innovatiepijler is. Dat zal verder in belang blijven toenemen de komende drie tot vijf jaar.”

Om de processen te versnellen (stappen die nodig zijn voor de goede werking van een industrieel proces), is het nodig om een deel van de resources te migreren naar de big data, verzekert nog Hadi Zablit. Vandaag zijn de bedrijven meestal georganiseerd op basis van functie (marketing, engineering, kwaliteit) en volgens geografische entiteit. Elk departement is uitgerust met een specifieke database. Met de big data creëert men een soort van ‘interne Google’, een zoekmotor binnen het bedrijf die toelaat de transversale gegevens te doorzoeken. “Het is een database, inderdaad minder gestructureerd dan de ‘in silo’ zoekopdrachten, zodat men toegang krijgt tot alle gegevens beschikbaar in het bedrijf.

Dat kan zich vertalen in wat men ook wel client ‘scoring’ noemt. Als je over een customer journey historiek beschikt, kan je anticiperen op een eventueel vertrek naar de concurrentie.” Zo kan men gegevens verzamelen over winkelbezoeken, het bestedingsniveau of de commentaren op onlineforums, vervolgt Hadi Zablit. Dit genre informatie helpt bedrijven om voorsprong te nemen en een strategie uit te werken om zijn klant te heroveren.

“In de meeste bedrijven bleef de technologie vroeger beperkt tot zijn eigen silo, het IT-departement”, verklaart Hadi Zablit. “Vandaag worden het digitale, het mobiele, de big data en andere technologieën gebruikt om innovatie te ondersteunen en mogelijk te maken in de hele organisatie: van de ontwikkeling van nieuwe producten tot de go-to-market strategieën over de productie in talrijke industrieën. Het belangrijkste element is in al die gevallen de creatie van een platform dat continu gebruikt kan worden om een effect te produceren.”

De BCG merkt nog op dat een bedrijf dat goed gerangschikt staat in termen van innovatie dat ook zal zijn in waardecreatie na drie à vijf jaar. Innovatie zorgt dat bedrijven op middellange termijn beter presteren. Bovendien, besluit het onderzoeksbureau, ziet men dat innovatie voor 50% à 70% bijdraagt aan de omzetgroei.

 

Vier sleutelfactoren tot een succesvolle innovatie

> Innovatieprocessen versnellen – De snelheid van invoering van nieuwe technologieën is de belangrijkste uitdaging voor bedrijfsleiders. Ze zijn met 22% meer in vergelijking met 2014 om deze factor te citeren als belangrijkste in hun industrie binnen 3 à 5 jaar. De bedrijven die snel innoveren, worden beschouwd als diegene die op de meest performante manier innoveren: 42% van de bedrijfsleiders met een cultuur gericht op snelheid, meent dat hun bedrijf over sterke capaciteiten beschikt om te innoveren, tegen 10% van de personen die werken voor ‘slow innovators’. De ‘fast innovators’ zien zich ook als het meest disruptief: 27% tegenover 1,5%.

> R&D-processen perfectioneren met behulp van Lean Management techniekenDe sterkste vernieuwers zijn met 2 à 3 keer meer om voor Lean management principes te kiezen. Bij de bedrijfsleiders merkt men een stijging van 5% in vergelijking met 2014 in aantal respondenten die de performantie van de R&D-processen als essentieel aanhalen.

> Gebruik van technologieplatformen optimaliseren – De IT moet niet meer gezien worden als een aparte functie, maar wel als een transversale functie, die alle bedrijfsactiviteiten ondersteunt. We zien een groeiend bewustzijn op dat vlak bij bedrijfsleiders: + 8% in vergelijking met 2014.

> Systematisch aangrenzende markten verkennen – De aangrenzende groei staat in het DNA van de beste innovatoren. De terugkerende leden van het klassement van 50 meest innoverende bedrijven – 3M, Amazon, Apple, General Electric, Google en Procter & Gamble, bijvoorbeeld – weten ideeën uit aangrenzende activiteiten te identificeren en er voordeel uit te halen om hun omzet te verhogen.