Geen succesvolle digitale transformatie zonder anticipatie !

door | nov 19, 2018 | Business, Data Intelligence | 0 Reacties

Het vermogen om te anticiperen maakt vandaag de dag het verschil, vooral in de context van digitale transformatie. Dit is de roeping van Consultant-B.I.

Maakt uw bedrijf optimaal gebruik van zijn interne en externe gegevens om zijn prestaties te verbeteren? Een gênante vraag. Als gevolg hiervan is het antwoord vaak ontwijkend. Het is een feit: de organisatorische modi en de verspreiding van gegevens zijn klassieke hinderpalen voor de besluitvorming die vaak complex is geworden. “Data is de energiebron van de economie van de 21ste eeuw”, zegt William Vande Wiele, oprichter van Consultant-B.I. “In een voortdurend veranderende wereld kunnen we erop anticiperen.” Voor de multi-ondernemer, die verschillende toonaangevende bedrijven in de datasector in België, Frankrijk en Azië heeft opgericht en die ook lid was van de raad van bestuur van Kompass International, maakt het vermogen om te anticiperen nu het verschil, vooral in de huidige context van digitale transformatie.

“Digitale technologie is geen onderwerp meer, maar een operationele realiteit die geen enkel bedrijf nog kan negeren”, zegt William Vande Wiele. “Hoewel iedereen het eens is over de overheersende plaats van het web en de digitale media in het dagelijkse leven van de consument, verschilt de manier waarop ze geïntegreerd zijn in het aanbod en de manier waarop ze dagelijks opereren van bedrijf tot bedrijf. De fout is geloven dat digitale transformatie eenvoudigweg de digitalisering van een bestaande activiteit is of de verwijdering van tussenpersonen in historische distributiekanalen …”

William Vande Wiele : “Het doel is niet om minstens even goed te presteren als de belangrijkste concurrent, maar om een veel offensievere en ambitieuzere dynamiek aan te nemen”

De digitale overgang is een complex proces dat deel uitmaakt van een logica van change management. Het vereist een holistische benadering om de resultaten te maximaliseren. Zonder visie en pragmatische aanpak kan digitale versnelling zeer beangstigend zijn, niet alleen voor medewerkers die bewust of onbewust weerstand ontwikkelen tegen verandering, maar ook voor het management dat begint te twijfelen. Zonder deze visie is er geen sprake van anticipatie. Dat is nu net de missie van Consultant-B.I.

Handelen op meerdere niveaus

Consultant-B.I. komt tussenbeide in de verschillende fasen van een Business Intelligence project. Concreet betekent dit het auditen van de bestaande situatie, het identificeren van de KPI’s en risico’s van het project, het versterken van de gegevensverzameling en -opslag, het definiëren van geschikte governance- en beheersindicatoren, het ontwerpen van het B.I.-project, het identificeren van geschikte B.I.-oplossingen en het trainen van teams. Consultant-B.I. is voornamelijk actief in drie sectoren: handel, nieuwe communicatietechnieken en gegevens, te beschouwen als drie competentiepijlers.

Wanneer we het hebben over digitale transformatie, is het vaak gebruikelijk om ons te richten op technologische evolutie, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën – big data, slimme objecten, enz. Dit, betreurt William Vande Wiele, is een restrictieve aanpak. Digitale transformatie is veel meer dan alleen de accumulatie van geïsoleerde acties – aanwezigheid op sociale netwerken, gebruik van digitale media, implementatie van nieuwe technologieën in de activiteiten van het bedrijf. Een “digitaal bedrijf” worden vereist vooral een mentaliteitsverandering en een echte bereidheid tot verandering om zich aan te passen aan een omgeving die al in voortdurende verandering verkeert. Het is daarom noodzakelijk om op meerdere niveaus te handelen: anticiperen op de behoeften van de klant, het ontwikkelen van een bedrijfsmodel, het efficiënter maken van het werk van de werknemers, het faciliteren van een dienstverlening ….” Al deze elementen zullen bijdragen tot de digitale transformatie van een structuur. Deze “revolutie” moet daarom worden uitgevoerd als een wereldwijde, belangrijke en, nog meer, culturele innovatie. Digitale en technologische ontwikkelingen zijn slechts één manier om dit te bereiken.

Het gebruik evolueert voortdurend volgens nieuwe bedrijfsmodellen of technologische innovaties. De digitale transformatie zoals die in veel bedrijven wordt toegepast, werkt echter niet, stelt William Vande Wiele nog steeds vast.. Maar al te vaak zijn we tevreden met het behalen van een cosmetisch doel, kortom, met het maskeren van de vertraging met flitsende initiatieven … Zelfs wanneer het goede opzetten voor externe communicatie zijn, tonen deze acties al snel hun grenzen; ze maken geen deel uit van een vrijwillige, laat staan doordachte benadering, gebaseerd op een visie. Hier is anticiperen zinvol!”

Een meer offensieve en ambitieuze dynamiek aannemen

In veel gevallen blijft digitale transformatie een vaag concept voor veel managers. Ook “digitaal gaan” of “digitaal doen” zijn geen leesbare aanwijzingen voor werknemers. Het is noodzakelijk om de digitale realiteit van het ecosysteem waarin het bedrijf opereert te begrijpen en een levensvatbare en duurzame visie te definiëren en deze vervolgens te delen om iedereen te helpen zichzelf te projecteren en betekenis te geven aan de verschillende transformatie-initiatieven.

Deze visie moet dan worden vertaald in het prisma van de verschillende activiteiten van het bedrijf om de impact van digitale technologie op marketing, verkoop en distributie te begrijpen, maar ook op de operaties, productie, administratie, financiën, etc. Het doel is om de transformatie naar een operationele fase te verplaatsen en werknemers aan te moedigen om hun werkgewoonten te herzien en deel uit te maken van een continue verbeteringsaanpak. “Het doel is niet om minstens even goed te presteren als de belangrijkste concurrent, maar om een veel offensievere en ambitieuzere dynamiek aan te nemen”, benadrukt William Vande Wiele. En om uitdagingen aan te gaan die van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van het bedrijf: het optimaliseren van de merk- en klantervaring, het verbeteren van de prestaties, het flexibeler en moderner maken van het informatiesysteem, het anticiperen op risico’s en het verbeteren van de ervaringen van de medewerkers”.

Ten slotte is het noodzakelijk om werknemers te mobiliseren rond transversale thema’s: het belang van gegevens in het dagelijks bestuur van het bedrijf, het stimuleren van een innovatieve dynamiek, het stimuleren van samenwerking en het delen van informatie, het bewustmaken van managers en werknemers van de laatste trends, het intensiveren van opleidingen om de digitale backlog te verminderen, het vormgeven van een nieuwe mindset om beter in te spelen op de uitdagingen waarvoor het bedrijf staat.

Door William Vande Wiele te horen, komen we net tot de kern van de zaak. Het is hier en nu. We komen op een punt dat we wereldwijd toegang hebben tot een reeks digitale technologieën en oplossingen die de opkomst van nieuwe diensten, werkmethodes en processen mogelijk maken en bedrijven ertoe aanzetten zichzelf te transformeren. Zo niet, dan zullen hun klanten elders andere oplossingen vinden. We gaan nu een fase in waarin bedrijfsleiders – zoals blijkt uit diverse studies – hun strategie duidelijk richten op innovatie, transformatie en investeringen in digitale technologie. Dit alles impliceert een verandering binnen het bedrijf, of het nu gaat om systemen, personeel, klantenrelaties, leveranciersrelaties, enz. Consultant B.I. verwacht dat veel bedrijven binnen twee tot drie jaar van model zullen veranderen.

De data geven de antwoorden

Vaak wordt met het woord “anticipatie” alleen al door kmo’s gewezen naar “middelen”, “werknemers”. In feite beschikt een grote groep over de nodige opleidingsinstrumenten en -middelen, terwijl managers van kmo’s zelf moeten zorgen voor het beheer. “We zullen dus een echt verschil zien tussen de kmo waarvan de manager een digitale speler is en zijn bedrijf naar voren zal duwen en het bedrijf waar de CEO bij de huidige modellen met zeer weinig evolutie zal blijven”. Laten we duidelijk zijn: anticiperen betekent helemaal niet veranderen, maar uw activiteit bij het begin van de oprichting van een platform. “Het zijn de gegevens en de beschikbaarheid ervan op platforms die verschillende actoren samenbrengen, of het nu gaat om klanten, medewerkers, leveranciers of intermediaire dienstverleners. Alle informatie en processen zijn dus online beschikbaar. Maar het blijft de effectieve levering van diensten. Met andere woorden, het zal altijd nodig zijn om het advies aan de klant op te bouwen, te fabriceren, te produceren of te leveren. Het platform doet niet alles. Zelfs in het geval van Uber is er een taxidienst!”

Elk bedrijf moet dus zijn eigen ecosysteem definiëren en in de praktijk brengen. Op dit niveau is het geen kwestie van technologie, maar van strategie. “Onze kracht bij Consultant B.I. is het hebben van een verleden, de ervaring. Aan het begin van de relatie,” besluit William Vande Wiele, “positioneren wij ons als waarnemers. Wij zijn geïnteresseerd in het ecosysteem van het bedrijf. Wie maakt er deel van uit? Wie zou daar morgen vooral deel van moeten uitmaken? Willen we dat dit ecosysteem open of gesloten is? De gegevens zullen ons de antwoorden geven. En de manier om ze uit te buiten, met andere woorden, om er alle intelligentie uit te krijgen, zal de rest doen!”