Het tempo van de invoering van de cloud zou vertragen …

dec 19, 2018 | Cloud | 0 Reacties

De EuroCIO-beïnvloedingsgroep is getuige van een vertraging in het tempo van de invoering van de cloud en een toename van de exitstrategieën …

De laatste EuroCIO (European CIO Association) leverancierstevredenheidsenquête wijst op een vertraging in het gebruik van clouddiensten. Deze daling gaat gepaard met een toename van het aantal pogingen om uit de diensten te stappen. 20% van de 100 CIO’s van de onderzochte grote groepen zou hebben besloten hun cloud-gebaseerde diensten te verminderen en dus exitstrategieën te bestuderen …

SAP, Oracle, Microsoft en Google zijn het doelwit. SAP, met zijn nieuwe business- en licentiemodel en indirecte toegangsaanpak, krijgt het hoogste aantal vermeldingen voor problematische praktijken. Het nieuwe “niet-menselijke” meetsysteem (indirecte / digitale toegang) is een belangrijke verslechtering voor EuroCIO-leden, aangezien het kostenstijgingen genereert als gevolg van onevenwichtige en niet-transparante conversieregels. Hieruit blijkt ook dat het ontbreekt aan een duidelijke definitie van de nieuwe maatregelen. VOICE, het Duitse CIO-netwerk, heeft een klacht ingediend bij het Bundeskartelamt met betrekking tot het nieuwe SAP-licentiemodel voor indirect gebruik.

Onverwachte kosten …

Aan de Oracle-kant zijn niet-flexibele en niet-transparante contracten het doelwit, om nog maar te zwijgen van vijandige audits. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het berekenen van de metriek van Oracle-processorgegevens bij de implementatie van virtualisatie maakt het bijna onmogelijk om de kosten nauwkeurig te berekenen. Meer recentelijk is de verandering in het Java-licentiebeleid van Oracle een onaanganame verrassing geweest voor CIO’s. De leverancier heeft een “dual license”-beleid ingevoerd met een nieuwe freemiumversie die om de zes maanden wordt gepubliceerd voor ontwikkelaars (korte cyclus) en commerciële licenties voor de langere termijn (3 jaar LTS) ter ondersteuning van commerciële klanten. De financiële gevolgen van deze tariefwijzigingen voor grote EuroCIO-leden en voor kmo’s leiden tot hogere kosten (van een gratis naar een betaalde licentie).

De belangrijkste kritiek op Microsoft is dat de leverancier de klanten niet de juiste tools biedt om hun capaciteit en kosten in de Azur cloud te beheren, waardoor gebruikers hun budget niet nauwkeurig kunnen voorspellen en controleren. Microsoft heeft afgelopen zomer aangekondigd dat alle bestellingen via het nieuwe platform zullen worden verwerkt. Tegen 2021 zullen alle on-premise producten en diensten in de catalogus van het cloudplatform zijn opgenomen. Oplossingen ter plaatse worden reeds ontmoedigd door hogere prijzen. Met het nieuwe licentiemodel kunnen de jaarlijkse kosten met 50% stijgen! Een andere grief is dat een vermindering van de afgenomen diensten geen optie is in Microsoft Azure EA: klanten moeten zich verbinden tot een bepaalde capaciteit. In tegenstelling tot de belofte van eenvoudige schaalbaarheid en pay-per-use, is er dus geen sprake van flexibiliteit. In plaats van licenties te hebben als garantie voor rechten en kosten, krijgen klanten een onvervulde belofte van flexibiliteit, wat in feite betekent dat alle controles, evenals de gegevens, zijn overgedragen aan Microsoft.

Tot slot scoort Google het laagst op het gebied van gegevensbescherming en eigendom, volgens de CIO’s die aan het onderzoek deelnamen. Voor een bedrijf dat zoveel persoonlijke gegevens beheert, is dit een ernstig probleem dat Google moet motiveren om zijn prestaties te verbeteren, aldus de vereniging.

De impact van een niet-concurrerende markt

Veel van deze praktijken zijn klassieke voorbeelden van de impact op klanten van de overweldigende macht van de markt in handen van één of zeer weinig leveranciers, evenals de prohibitieve kosten van het veranderen van leverancier. Veel van de toonaangevende softwareleveranciers vertonen tekenen van monopolistisch gedrag. Hoewel de cloudmarkt nu competitiever is met een breder scala aan aanbieders, proberen enkele van de snelgroeiende “nieuwkomers” dezelfde tactiek of worden ze gekocht door gevestigde exploitanten en afgestemd op hun marktdominantiebeleid.

Anderzijds versterken de hogere kosten die gepaard gaan met blijven bij de bestaande leverancier de business case om over te stappen naar een andere leverancier. Door ervaringen uit te wisselen over hoe zij zich bij grote leveranciers kunnen terugtrekken, helpen EuroCIO en de nationale verenigingen van IT-managers hun leden om de overdrachtskosten te verminderen. Zelfs in dit geval blijft het moeilijk om een soortgelijke situatie met de nieuwe leverancier te vermijden, gezien het ontbreken van een significante en concurrerende markt.

Deze artiken spreken over "Cloud"

Private cloud, Public cloud, Hybrid cloud, Multi-cloud

Follow this topic