Tijd voor coworking

jan 21, 2019 | Workplace | 0 Reacties

Hoe we in de toekomst zullen werken, berust op een vraag: hoe kun je talent aantrekken en behouden? Wat met coworking? Een vraagstuk voor sommigen, een voor de hand liggend iets voor William Willems, Regional General Manager Belgium & Luxembourg bij IWG.

° Na jaren van verzet ontstond er langzaam maar zeker een kleine revolutie in het vroegere statische kantoor. Smart Office, Desk sharing, Flex Office … Anglicismen genoeg om deze omwentelingen te beschrijven. Wat is uw analyse van de coworking-trend?

William Willems: Er zijn drie belangrijke factoren die de aantrekkingskracht van coworking verklaren. Ten eerste: digitale transformatie, waardoor werknemers zeer autonoom kunnen zijn en gemakkelijk vanop verschillende plaatsen kunnen werken. Dit is nog maar het begin. Over een jaar, in 2020, zal 80% van de bevolking een smartphone hebben. In 2025 zal het IoT meer dan 50% van het internetverkeer voor zijn rekening nemen. Houd ook rekening met het potentieel van 5G … Ten tweede: de verandering van werkgewoonten, met name bij de jongere generaties, die een meer doorlaatbare benadering van hun beroeps- en privéleven hebben. Zij zijn daarom op zoek naar aangename, open en geanimeerde werkplekken met veel diensten, omdat hun werkervaring positief en aangenaam moet zijn. Ten slotte is er nog de noodzaak om het milieu te respecteren … De nieuwe werkplekken spelen in op deze bewustwording!

Bij IWG is het onze ambitie om het gebruik van werkplekken zo flexibel mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat werkplekken als dienst moeten worden gebruikt en dat het paradigma van ‘werk = werkplek’ moet worden doorbroken. De vraag is nu hoe je de ruimtes moet ‘consumeren’ om effectief te werken, afhankelijk van waar je je op een bepaald moment bevindt.

° Is deze transformatie niet voornamelijk te wijten aan de komst van de millennials?

Als er één generatie is die alle fantasieën voedt, dan zijn het wel de millennials, de jongvolwassenen die aan het einde van de vorige eeuw zijn geboren. Het zijn de talenten van morgen die bedrijven steeds meer willen aantrekken en behouden. In deze race naar talent is het essentieel om deze millennials, ver weg van de stereotypen, te begrijpen. Wat zijn in het bijzonder hun verwachtingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden? Dit leidt tot vragen over kantoorgebouwen …

Ze zijn opgegroeid te midden van de digitale revolutie, en het is algemeen aanvaard dat millennials zich op hun gemak voelen met de manier waarop nieuwe technologieën de grenzen tussen privé en professioneel veranderen. Recente studies tonen echter aan dat deze generatie nog steeds de voorkeur geeft aan een waterdichte afbakening …

Op dezelfde manier zien we de millennials vaak als hyperstedelijk, enthousiast om alle kansen te benutten die alleen de stadscentra van de grote stedelijke gebieden voortdurend bieden aan deze hyperverbonden mensen. Het beeld is misleidend. Laten we niet vergeten dat de millennials ook de generatie van onzekerheid, van moeilijkheden bij het vinden van een woning, bij het vinden van een stabiele, lonende en bevredigende baan zijn. Als het gaat om hun bevoorrechte werklocatie, zijn de millennials veel opener dan verwacht …

° Als we niet meer fysiek samenwerken, hoe kunnen we dan in contact blijven met het team en, meer in het algemeen, met het bedrijf ?

In een steeds nomadischer wordende wereld is het belangrijk om betekenis te geven aan de komst van teams op het bedrijfsterrein. Laten we niet uit het oog verliezen dat deze vrijheid afhankelijk is van anderen en dat iedereen erbij betrokken is. De sleutel is samenwerking! Digitale technologie is een uitdaging voor managementmodellen, die meestal gericht zijn op een persoonlijke benadering die waarde krijgt door de open ruimte waar iedereen voortdurend ter beschikking van elkaar staat. De NWOW (New Ways of Working) vragen om echte steun van zowel managers, die deze mobiliteit moeten begrijpen, als van werknemers, die de beruchte grens tussen werk en privé moeten beheren. Met andere woorden, we moeten leren om samen te werken, anders maar wel samen. We zijn niet langer op kantoor omdat we aanwezig moeten zijn, maar omdat het zinvol is: we zijn autonomer, dus we zijn ook meer verantwoordelijk voor onze projecten.

° Zou coworking ontwrichtend kunnen zijn ?

Ik zie het meer als een evolutie. Coworking is het resultaat van de opkomst van digitale technologie en digitale transformatie, die de begrippen afstand en grenzen heeft gerevalueerd en zich van nieuwe beroepen heeft voorzien. Vervolgens is er de evolutie naar missies in projectmodus, die specifieke behoeften en organisatie op een ad hoc basis induceren. Tot slot is er het groeiende verlangen om beter te leven en de conflicten tussen werk en privéleven te verminderen. Het is dus de essentie van het werk die nu in vraag wordt gesteld met een grote bekommernis in het achterhoofd: hoe kan men de werknemer weer centraal stellen in het creatieve proces om uiteindelijk een belangrijke bijdrage te leveren aan de wedloop naar innovatie?

Coworking betekent samenwerken. Van daaruit is het een kans om de uitwisselingen en ontmoetingen tussen mensen die nog nooit eerder met elkaar hebben gesproken, te vermenigvuldigen, om morgen met ideeën te komen. De bedrijven die deze filosofie heeft verleid, spreken zelfs van empowerment, omdat het iedereen de kracht van initiatief geeft, de mogelijkheid om zijn talenten te uiten en zijn potentieel ten volle te benutten. Het is niet langer de mens die in dienst staat van het werk, maar het werk dat in dienst staat van de mens.

 

Een alternatief antwoord op klassieke kantoorgebouwen

Wat een lange weg hebben we afgelegd sinds de oprichting van Regus in Brussel in 1989! De toename van het aantal starters, zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen heeft de vraag naar derde locaties doen toenemen, zo niet doen exploderen. En niet voor niets: de traditionele kantoren hebben hoge huurprijzen en bindende huurcontracten. Het aanbod van alternatieve kantoren biedt deze gebruikers, die vroeger gedwongen werden om thuis of in een ongeschikte ruimte te werken, onmiddellijk toegang tot de voordelen van coworking en de vele diensten. Dit is altijd de onderliggende doelstelling van de strategie van IWG geweest: het creëren van een netwerk van flexibele werkplekken, overal ter wereld beschikbaar zonder extra kosten.

Vandaag de dag is Regus een van de merken van IWG. Ondertussen heeft de Luxemburgse groep andere grote groepen overgenomen, waaronder Spaces in 2014 om het principe van een netwerk van merken en formaten te ontwikkelen en zo zijn bereik uit te breiden. “Spaces was de pionier van de gemeenschapsruimte”, zegt William Willems. Het ontbrak ons aan een dergelijke aanpak, met de ambitie om het gebruik van de werkruimte zo flexibel mogelijk te maken. Vandaag de dag brengt 82% van onze klanten één dag per week buiten hun normale werkplek door, vandaar de netwerklogica die hen in staat stelt om overal ter wereld een ruimte te vinden”.

Door de opkomst van thema’s als levenskwaliteit op het werk en flexibiliteit, waarvan telewerken een onderdeel is, is dit een markt die aan het boomen is. En IWG is ‘s werelds grootste speler. En de meest dynamische: de afgelopen vier jaar zijn er zo’n 1500 centra geopend! In totaal telt het netwerk bijna 3.000 bedrijvencentra in bijna 900 steden in 120 landen. “Onze klanten zijn zowel start-ups en kmo’s als grote groepen. Iedereen komt om zijn of haar juiste werkomgeving te vinden, wetende dat deze in de loop van de tijd kan veranderen. Ze komen ook om te variëren in hun kosten. Vooral grote groepen willen niet thuis telewerken en worden gerustgesteld door gestructureerde en doordachte ruimtes … Tot slot is iedereen zich ervan bewust dat de toekomst wat betreft werken neerkomt op één vraag: hoe talent aantrekken en behouden?

In deze zeer concurrerende markt is het territoriale netwerk de differentiator. In het IWG-netwerk kan elke werknemer die bij het ene centrum aangesloten is, gratis in een ander centrum werken, waar ook ter wereld. Vandaar de belangstelling van grote groepen en de meest nomadische werknemers.

 

 

Deze artiken spreken over "Workplace"

Teamwork, Collaboration,
Printing

Follow this topic