Digital workplace : van werkstation naar werkomgeving

jun 3, 2018 | Cloud | 0 Reacties

De afgelopen jaren is het werkstation veranderd in een werkomgeving. Een revolutie die nog lang niet is uitgewoed en de ICT voor grote uitdagingen zal blijven stellen. 

De informatica heeft het werkstation uit de jaren 1990 op zijn kop gezet, en precies hetzelfde hebben digitale technologieën de afgelopen jaren gedaan met onze manier van werken. De combinatie van verscheidene factoren – met name de cloud, digitale mobiliteit en consumerisation – heeft de manier om gebruik te maken van de bedrijfs-IT en van toepassingen diepgaand veranderd. Zozeer zelfs dat het werkstation een werkomgeving is geworden, waarvan de kenmerken kunnen worden samengevat in de volgende formule: AnyTime, AnyWhere, AnyDevice.

De revolutie van de werkomgeving zit niet alleen in de technologie, maar ook in de cultuur. Veel onderzoek laat duidelijk zien hoever de transformatie op alle niveaus is voortgeschreden. De tools, de interfaces tussen de medewerkers en de bedrijfsdata, de werkplek zelf, de ergonomie van kantoren en ruimten: de weerslag daarvan is zelfs te merken aan de manier waarop de arbeidstijd wordt georganiseerd.

> Totale continuïteit in het gebruik – Dit is het kardinale punt. Zonder een oordeel te willen vellen over de goede redenen die er voor dit verschijnsel kunnen zijn, kun je alleen maar vaststellen hoe poreus of zelfs onbestaande de grenzen zijn geworden die traditioneel in tijd en ruimte tussen de privé-sfeer en de professionele sfeer liepen. Naar je professionele e-mail kijken en er ook op antwoorden houdt niet meer op als je de deur van je kantoor achter je dichttrekt. Er is niet langer één enkel en vast werkstation, dat op vaste tijden wordt gebruikt, maar een steeds grotere hoeveelheid apparaten en schermen die evenzovele interfaces worden met de IT van het bedrijf. En waar alle werknemers van het bedrijf makkelijk gebruik van kunnen maken, altijd en overal. Dit fenomeen zal alleen maar groter worden met de technologie voor allerlei soorten verbonden voorwerpen. Dat is vandaag al te zien, alleen al als je naar de toename van het aantal verbonden horloges kijkt.

> Samenwerking en follow-up – Het vinden van de juiste informatie op het juiste moment zal een van de belangrijkste factoren zijn in de efficiency, productiviteit en prestaties van werknemers. Maar dat is hun werkcomfort even goed. Kennismanagement en tools voor kennisuitwisseling zullen steeds meer worden geïntegreerd in de werkomgeving. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook in contacten met andere organisaties, om tot een gemeenschappelijk en samenwerkend netwerk te komen. In een tijd waarin we voortdurend worden overspoeld met informatie, moet het weer meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit van die informtie gaan en moet dus het vertrouwen erin worden hersteld.

> Ultragepersonaliseerde ondersteuning van gebruikers – Een van de grote kenmerken van de evolutie van de werkomgeving is dat die steeds meer gepersonaliseerd wordt. Ondersteuning van gebruikers dient zich mechanisch aan te passen en gericht te worden op een grotere wendbaarheid. Met name als het om het hoe en wat van contact en om de beschikbaarheid van diensten gaat. De ontwikkeling van oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie is in volle gang. Tegelijk zal de autonomie van gebruikers groeien, zodat ze de mogelijkheden krijgen om effectief vragen op te lossen waar ze vandaag nog de hulp van een externe partij bij nodig hebben. Voor de Generatie Y en de volgende, die geboren zijn met digitale technologieën, is dat tegelijk noodzakelijk en vanzelfsprekend. De uitdaging is om gebruikers de mogelijkheid te bieden hun omgeving aan te passen zoveel ze maar willen, en tegelijk de opdringerigheid te voorkomen van een voorgeprogrammeerde overpersonalisering.

 

Meer dan de tools ondergaat de digital workplace een verandering van gebruik

De tools zijn slechts een ondersteuning, het belangrijkste is het gebruik ervan. En, daarmee samenhangend, de cultuur van het bedrijf. Meer dan een gevirtualiseerde werkruimte is de digital workplace een andere manier van werken, vloeiender, meer gericht op samenwerking en productiever.

De digital workplace leidt tot meer communicatie en samenwerking tussen verschillende teams. Intern door vloeiender en snellere processen; extern door relevantere producten en diensten aan te bieden..

Het introduceren van nieuwe tools, processen en een nieuwe geestesgesteldheid in het bedrijf met het oog op grotere productiviteit, betekent dat er verandering moet komen in de dagelijkse praktijk van werknemers – zij zijn het in de eerste plaats die het bedrijf vooruithelpen bij het bereiken van zijn doelstellingen. Zoals bij elke verandering moet er bij de digitale transitie worden nagedacht over hen die er de gevolgen van ervaren.

Wat zijn de behoeften van uw werknemers? Hoe kan hun werk vloeiender worden gemaakt? Hoe kunnen ze zich grotere wendbaarheid eigen maken? Hoe maakt u hen bewust van de uitdagingen van de digital workplace? Die verandering moet niet alleen terug te lezen zijn in de bedrijfscultuur, maar ook bij de mensen zelf, zowel in de verschillende afdelingen als individueel

Deze artiken spreken over "Cloud"

Private cloud, Public cloud, Hybrid cloud, Multi-cloud

Follow this topic