Victor Buck Services, van papier tot digitaal

door | mei 8, 2018 | Latest News, Workplace | 0 Reacties

De digitale wereld heeft het papier niet vermoord. Ze versterkt het juist. Al heel snel is Victor Buck Services zich gaan richten op deze symbiose, ten voordele van zijn klanten. Uitleg van Arnaud Wulgaert, COO, en Jean-Marie Maekelberghe, Head of Business Development.

° Wat is de toekomst van het drukwerk? Heeft papier nog steeds zijn plaats?

Arnaud Wulgaert: ‘Papier heeft nog altijd zijn plaats, meer dan ooit zelfs. We praten al veertig jaar over het papierloze leven, maar papier is er nog steeds. Tien jaar geleden ook zou het verschijnen van het e-boek het doodvonnis van het boek inluiden; vandaag kun je niet anders dan vaststellen dat er nog nooit zoveel boeken zijn gedrukt. Zelfs digital natives schrijven het papier niet af. Kijk naar die Youtubers die boeken schrijven of naar Amazon, dat marktleider is in print-on-demand. Nee, echt, men hoeft zich geen zorgen te maken over papier, dat is een levend materiaal dat zich altijd heeft aangepast. We moeten het niet hebben over het verdwijnen, maar over de transformatie van en nieuwe kansen voor drukwerk.’

Jean-Marie Maekelberghe: Papier blijft een waardevol medium, dat door de digitale media zelfs nog waardevoller wordt. Wanneer je overspoeld wordt met e-mailings uit verschillende bronnen, of zelfs met nieuwsbrieven, verleg je je aandacht makkelijker naar fysieke media… Uit alles blijkt – verschillende onderzoeken gaan in die richtingdat bedrukt papier de concentratie tijdens lezen bevordert; het is informatiever dan schermen, het wekt een langere en uitgesprokener aandacht op dan digitale media. Het menselijk brein zou beter reageren op fysieke media.’

° Wat is de impact van digitale media op uw vak als drukwerkprofessionals geweest? Zou de groei van digitale kanalen de drukwerksector niet bedreigen?

A. W.: ‘Allereerst moet worden opgemerkt dat Victor Buck Services geen drukkerij in traditionele zin is. Maar goed, digitaal drukken/couverteren maakt nog steeds een groot deel van onze activiteiten uit: elk jaar komen 120 miljoen stuks drukwerk en 30 miljoen enveloppen uit onze productiecentra. Onze productiecapaciteit is gestaag gegroeid, wat het resultaat is van onze digitale transformatie. Papier en digitaal staan niet tegenover elkaar, verre van! Sinds Gutenberg zijn het drukken en het papier blijven evolueren. Vandaag maakt de digitale wereld deel uit van deze evolutie. Het een vervangt het ander niet, maar vult het aan. Het zijn de manieren van produceren, verspreiden en exploiteren die veranderen.

J.-M. M.: ‘We zouden het beter kunnen hebben over synergieën, het digitale opent nieuwe perspectieven voor het gebruik van papier. Dat kun je met name zien in het interactief printen waarbij ook augmented reality wordt gebruikt. Een geadresseerd poststuk, een catalogus of reclamedrukwerk kan de lezer een nieuwe, leuke, interactieve en zintuiglijke ervaring bieden. Tegenwoordig kunnen we met de digitale communicatiemedia die we onze klanten naast papier ter beschikking stellen hun een geoptimaliseerde ervaring bieden, ongeacht het gekozen communicatiekanaal. Met bovendien de garantie dat hun gegevens veilig zijn en vertrouwelijk blijvenKortom, papier is nog lang niet dood; het blijft een effectief communicatiemedium dat alleen maar doorgaat met zich ontwikkelen.’

° Wereldwijd worden vandaag meer dan 50 triljoen pagina’s afgedrukt met behulp van productieprinttechnologie – waarvan slechts 2% digitale druk. De mogelijkheden die digitaal drukken biedt en de voordelen ervan zijn aanzienlijk, met name qua personalisering. Is dit de toekomst van het vak?

A. W.: ‘Digitale druk is waarschijnlijk een van de adequaatste antwoorden op de nieuwe behoeften als gevolg van de toenemende digitalisering. Bij Victor Buck Services hebben we de vragen van de klanten zien evolueren. We zijn getuige van de overgang van grote drukvolumes voor massadistributie naar een veelheid aan kleine hoeveelheden die op bestelling worden geproduceerd, met een grotere toevalsfactor en grotere eisen qua opleveringstermijn en personalisering. De digitale wereld heeft in zeker zin haar tempo opgelegd. Als gevolg hiervan komen printproducten dichter bij elektronische producten te staan. Om die ontwikkelingen te kunnen volgen en concurrerend te blijven, moeten nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken worden geïmplementeerd. Daar gaat het samengaan met het digitale zijn beslag vinden, om sneller en goedkoper te produceren. Inkjettechnologie, bijvoorbeeld, reageert goed op deze nieuwe behoefte. Ze biedt de mogelijkheid full-colorpersonalisering te paren aan veel grotere flexibiliteit, ook in grote volumes. Dat is goed nieuws voor directe en transpromotionele marketing, die een wedergeboorte op de markt beleven!

J.-M. M.: Op het gebied van procesevolutie maken digitale instrumenten nagenoeg ogenblikkelijke interacties mogelijk, wat tot een betere reactiviteit leidt. Wat nu meer in het bijzonder Victor Buck Services betreft, wij stellen onze klanten interactieve digitale platforms ter beschikking waarmee zij de ontwikkeling van hun workflow kunnen volgen en zelfs hun opdrachten op afstand kunnen bekrachtigen, starten of opschorten. De klant kan zo zijn productie autonoom beheren en heeft tegelijk de mogelijkheid door onze teams te worden begeleid en geadviseerd.’

° Met de democratisering van de technologie is het nu mogelijk om taken opnieuw zelf te doen die voorheen aan drukkerijen en andere dienstverleners werden uitbesteed. Waar liggen nu de sterke punten van die spelers?

A.W.:Er wordt ten onrechte aangenomen dat drukken iets simpels is dat weinig speciale vaardigheden vereist, dat je gewoon maar een blad hoeft af te drukken en dat in een envelop te stoppen. In werkelijkheid is het een stuk ingewikkelder. Er wordt enorm veel intelligentie in het hele proces gestoken, opdat de gegevens op de juiste manier worden verzameld, verwerkt en verspreid binnen het steeds kortere tijdsbestek dat door de klanten wordt opgelegd. Bij Victor Buck Services streven we er vandaag meer dan ooit naar onze flexibiliteit en productiviteit te vergroten. Momenteel upgraden we ons productiecentrum tot een Smart Factory, beter bekend als Fabriek 4.0, met het White Paper Factory-concept.’

J.-M. M.: ‘Ons model is erg atypisch. Wat ons vandaag onderscheidt, is onze flexibiliteit en ons aanpassingsvermogen. Je kunt zelfs stellen dat aanpassing het wezen van Victor Buck Services is. Vandaag hebben we onze klantenkring en ons dienstenaanbod gediversifieerd. Wij kunnen onze klanten een complete waardeketen aanbieden, vanaf het verzamelen over het dematerialiseren, verwerken en omnichannelgewijs distribueren van data tot het rechtsgeldig archiveren ervan.’

A. W.: ‘Op de steeds snellere evolutie van de technologie is flexibiliteit het antwoord. Tegelijkertijd zijn we zeer alert voor de ontwikkeling van de regelgeving en investeren we aanzienlijke materiële en personele middelen in gegevensbescherming. Voor ons is dat ook een gelegenheid ons te onderscheiden door klanten extra garanties te bieden, dankzij certificeringen als ISO27001 en PSDC-DC die we hebben verworven. En door te investeren in de allernieuwste technologie. Dit alles om te garanderen dat we uitblinken in wat we doen, zodat we een duurzame vertrouwensrelatie met onze klanten kunnen onderhouden.’

 

Victor Buck Services, een complete waardeketen

Van papier tot digitaal, en alle overige communicatiedragers daartussenin. Victor Buck Services werd in 2000 opgericht, aanvankelijk om de activiteiten van de financiële sector te ondersteunen. Tegenwoordig is het een internationale dienstverlener die Business Process Outsourcing-oplossingen biedt voor alle sectoren. De diensten die Victor Buck Services biedt zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Klantcommunicatieondersteunende diensten: een panel van beveiligde digitale en fysieke communicatiemedia voor bedrijfscommunicatie.
  • Dematerialiserings- en archiveringsdiensten voor het elektronisch verwerken en beheren van alle informatie in het bedrijf. Victor Buck Services bezit daartoe de PSDC-DC-certificering, die het bedrijf erkent als verlener van rechtsgeldige digitaliserings- en conserveringsdiensten.
  • Uitbesteding van productie en beheer van documenten (print and mail room), dus het ter beschikking stellen van mensen en technologie om de inkomende post van klanten en hun documentproductie in situ te verwerken.

De diensten van Victor Buck Services worden tegenwoordig door meer dan 900 organisaties over de hele wereld gebruikt, dankzij een 24/7 toegankelijk platform en buitenlandse partnerschappen (VK, Hong Kong, Australië) waarmee het aanbod van zijn productiecentra in Luxemburg en Singapore kan worden aangevuld.