Waarom voelen we ons bedreigd door de digitale start-ups ?

door | dec 12, 2016 | Business | 0 Reacties

Schrik voor de toekomst. En tegelijk het besef het hoofd te moeten bieden aan verandering. Analyse van deze paradoxen door Vanson Bourne voor Dell Technologies.

78% van de bedrijfsleiders (*) voelt zich bedreigd door de digitale start-ups! Een versterkt bewustzijn… of de eenvoudige observatie dat sommige beschermde markten – zoals het individueel transport, bankdiensten of juridische ondersteuning – vandaag bedreigd worden door bedrijven die beter inspelen op de noden van consumenten?

Vast staat dat bijna de helft (48%) van de bedrijfsleiders bevraagd door Vanson Bourne voor Dell Technologies vreest dat hun bedrijf achterhaald zal zijn in de loop van de komende drie tot vijf jaar, en dat omwille van de concurrentie door digitale start-ups. En hoewel men samen sterker zou kunnen staan, kiest slechts 37% voor een partnership met deze start-ups en voor een open innovatiemodel. Deze schrik voor de toekomst gaat samen met de noodzaak om het hoofd te bieden aan verandering, en snel. Wereldwijd zegt 52% van de bedrijfsleiders dat digitale technologieën en het IoT hun sector gevoelig zullen verstoren.

In termen van vooruitgang zijn er zeer duidelijke verschillen op de markt. Terwijl sommige bedrijven nog niet begonnen zijn met hun digitale transformatie of omgekeerd ermee klaar zijn, blijven ze in de minderheid terwijl het grootste deel gekozen heeft voor een gefragmenteerde aanpak. Wereldwijd heeft 73% van de respondenten toe dat de digitale transformatie verder uitgebreid zou kunnen worden in hun organisatie.

Geremd door een gebrek aan interne expertise (36%), het ontbreken van de geschikte technologieën (32%) of door beperkte budgetten (31%), kunnen bijna zes bedrijven op de tien niet beantwoorden aan de belangrijkste verwachtingen van hun klanten, met name op het vlak van beveiliging of snelle toegang tot services en informatie in 24/7 modus. Net zo erkent 65% niet in staat te zijn in realtime op informatie te reageren.

De drie sectoren die vandaag uitblinken in digitale transformatie zijn telecom, technologieleveranciers en de media, volgens de studie van Vanson Bourne. En de laatste drie zijn verzekeringen, particuliere gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Terwijl het belang van nieuwe mobiele services met applicaties die de gebruiker centraal stellen de belangrijkste bekommernis zijn van operatoren, blijven de sectoren van de gezondheidszorg nog achterdochtig omwille van de angst voor gegevenslekken. “Maar met schrik vermijdt men het gevaar niet, daarom wordt digitale transformatie een kwestie van overleven”, stelt Arnaud Bacros, Director, Dell EMC Belux. 73% van de bevraagde bedrijfsleiders geeft vandaag toe dat de digitale transformatie uitgebreid zou kunnen worden in hun organisatie. Vooral door te innoveren op het vlak van de applicatieve ontwikkeling met DevOps en kortere cycli. Maar nog altijd volgens de studie weet 50% van de besluitvormers niet waarheen en hebben ze de interne competenties niet voor grote transformatieprojecten die gebaseerd zijn op drie pijlers: een modernisering van de infrastructuur of meer cloud, de automatisering van bepaalde taken en tot slot de transformatie van gebruiken in het bedrijf.

( * ) Deze resultaten zijn afkomstig van een studie van Vanson Bourne bij 4 000 managers en bedrijfsleiders – van kmo’s tot grote groepen – in 16 landen en 12 sectoren.

 

  

Als de ontwrichters ontwricht worden!”

(Arnaud Bacros, Director, Dell EMC Belux)

° 78% van de bedrijven ziet de digitale start-ups als een huidige of toekomstige bedreiging, zegt Dell Technologies in een studie die veel stof doet opwaaien. Dat is indrukwekkend. Hoe zit dat in België en Luxemburg?

Dat percentage verbaast me absoluut niet. Overal hoor ik dezelfde discussies. Overal en in alle sectoren voel ik dezelfde vrees: wat zal er gebeuren met mijn bedrijf binnen drie tot vijf jaar… Dat is ook zo voor overheidsbedrijven en administraties: de straffeloosheid van gisteren is nog slechts een verre herinnering! Concreet slaat de vraag op de manier van innoveren via de technologie: hoe automatiseren, hoe managen, met als doel tijd en energie te besparen om te vermijden dat men de trein mist. De kijk op technologieën verandert. En verandert snel. Zo wordt de cloud vandaag gezien als een manier om de digitale transitie te versnellen, terwijl het gisteren nog een manier was om kosten onder controle te houden…”

° De innovatie is nodig. Hoe ziet u dat?

“Ik zie de innovatie op twee manieren: innovatie door acceleratie en innovatie door disruptie. De eerste bestaat uit het gebruiken van een bestaand model en het verbeteren van de performantie, competitiviteit en klantenervaring. De tweede is die van de disruptie. Een speler zoals Instagram voor het uitwisselen van foto’s, creëert een service die vroeger nooit heeft bestaan. En dat blijft niet zonder gevolgen. Met Netflix, bijvoorbeeld, is de videomarkt verdwenen. Dat niet alleen, ook de tv-zenders hebben zich moeten aanpassen. En toch is het mogelijk dat Amazon in de toekomst Netflix van de kaart veegt. De ontwrichter zou dan ontwricht worden… We komen duidelijk in een continue innovatiecyclus en dat luidt het einde in van de gevestigde businessmodellen. Geen enkel bedrijf zal eraan ontsnappen: permanent zullen de dingen in vraag gesteld worden. En het antwoord, dat zal via de technologie komen.”

° De technologiebedrijven zijn dus even goed bedreigd…

Geen enkel bedrijf kan beweren aan deze trend te ontsnappen. Toen ik aankwam bij EMC in 2000, was 85% van onze inkomsten afkomstig uit hardware. Vandaag komt 60% van onze inkomsten van software… Het belangrijkste is te kunnen innoveren. Desnoods door andere activiteiten te ontwikkelen. EMC heeft veel te danken aan VMware, ook aan Pivotal. Velen hebben zich vragen gesteld over onze ambitie met Pivotal. Zouden we ons niet verliezen door te investeren in een bedrijf dat de ambitie had de methode voor softwareontwikkeling te veranderen? Neen! We hebben eenvoudigweg geïnnoveerd. En daardoor onze positie versterkt als toonaangevende speler op het vlak van digitale transformatie!”

Dat is zo voor alle sectoren. Moia, bijvoorbeeld, zal de zware taak hebben om Volkswagen te positioneren in de strijd om autodelen en andere platformen die chauffeurs en particulieren met elkaar in contact brengen zoals bij Uber… Dichter bij huis is er Proximus dat nieuwe pistes onderzoekt via EnCo. Enabling Company wil de leider worden in mobile experience, en dat zal gebeuren via nieuwe businessmodellen.”

 

° Wat zijn onze kansen op slagen? Zijn we klaar om die permanente uitdaging aan te gaan?

 

Ja. We hebben alle kansen in Europa, ook in België en in Luxemburg. We zijn opener, meer gericht op innovatie, klaar om continu businessmodellen opnieuw uit te vinden. In China is dat veel minder het geval, net als in Japan.”

 

° Zal het belang van innovatie in het voordeel zijn van de IT?

 

“Ongetwijfeld. De IT wordt het centrum! Bij de bedrijven die ik bezoek, voel ik de nood om zich de IT opnieuw toe te eigenen, omdat die te cruciaal geworden is om uitbesteed te worden. Het bewijs: offshore en nearshore vallen terug. Men wil terug intern ontwikkelen, of toch met dichtere partners.”

 

“Binnenkort zal de ontwikkeling van software de kern vormen van de expertise van de meeste bedrijven. Het grootste deel van deze bedrijven zullen recent zijn. Andere – die die de laatste twintig jaar geen lijn code geschreven hebben – zullen geen andere keuze hebben dan ze te imiteren. De bedrijfsleiders zullen dat steeds vaker zien. Net daarom vrezen ze de concurrentie van digitale start-ups. Maar de schrik vermijdt het gevaar niet, net daarom wordt de digitale transformatie een kwestie van overleven.”

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag