We moeten de digitale transformatie anders aanpakken

aug 25, 2020 | Data Center, Latest News | 0 Reacties

De recente COVID-19-crisis heeft ook het Darwinistische karakter van de digitale transformatie versterkt”, zegt Olivier Struye de Swielande van VMware. Het is nu een kwestie van versnellen.

COVID-19 heeft bedrijven met een belangrijk element van de digitale transformatie geconfronteerd: aanpassen om te overleven. Voor het eerst in de industriële geschiedenis heeft een extern element hen ertoe gedwongen om een kwantumsprong te maken in hun maturiteit t.o.v. hun economische, technologische en concurrentiële omgeving. Volgens Olivier Struye de Swielande, Head of Presales bij VMware, was het net die druk die bedrijven nodig hadden om in te zien dat ze dringend moesten transformeren in deze veranderende omgeving. Het enige alternatief is er eigenlijk geen: accepteren dat ze verdwijnen.

Deze druk rond infrastructuur, applicaties en beveiliging kwam bijna van de ene op de andere dag. Zonder enige voorbereiding. In real time. En vaak vanop afstand door de lockdown-maatregelen“, merkt Olivier Struye de Swielande op. “Voor vele organisaties was COVID-19 de grootste aanleiding van technologische verandering die ze in hun bedrijven ondervonden.”

De derde fase die voor ons ligt…

We hebben al twee fasen doorlopen. De eerste fase was een triage (zoals bij gewonde na een ramp): snel reageren omdat er geen tijd te verliezen is en in eerste instantie helpen waar dit het meest nodig is. De tweede fase is het accepteren van een nieuwe realiteit: de oude gewoontes onder de loep nemen en tegelijkertijd nieuwe manieren van werken accepteren die efficiënter en menselijker zijn. De derde fase – die ons nu te wachten staat – is die van de nieuwe mogelijkheden ontdekken: structurele en culturele veranderingen doorvoeren om sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en werk te versterken. “Dit is het punt waar we vandaag staan. Daarom denk ik dat we de digitale transformatie moeten hervormen.

Business as usual’ is immers geen optie meer. Aangezien de quarantaine van dagen naar weken is geëvolueerd – en in sommige landen zelfs naar maanden – wordt die aanvankelijke chaos als gevolg van de pandemie voor veel organisaties vandaag de nieuwe norm.

Technologische prioriteiten zijn veranderd

Voor Olivier Struye de Swielande is het duidelijk: “Veel bedrijven hebben snel beslissingen moeten nemen en hebben in een zeer korte tijdsspanne werken vanop afstand moeten introduceren. Hun eerste doelstelling daarbij was business continuity: hun medewerkers in staat te stellen om te werken. Niet om te streven naar de perfecte digitale omgeving. Of het nu gaat om on site IT-personeel dat te maken heeft met storingen in de service, netwerkproblemen door het decentrale dataverkeer of het waarborgen van de IT-veiligheid van deze nieuwe (off-site) realiteit, bedrijven moesten – en moeten dat nog steeds – in actie komen om ervoor te zorgen dat hun aanvankelijke inspanningen nadien geen verdere problemen veroorzaken. De uitdagingen voor hen waren om op koers te blijven en niet ten onder gaan.”

En nu? De technologische prioriteiten zijn voor de overgrote meerderheid van de organisaties veranderd, waarbij de digitale klantervaring nu een prioriteit is. Bovendien, en dit kan de druk op de betrokken medewerkers verklaren, hebben de beheerders van de infrastructuur nu wel ingezien dat ze taken en activiteiten uitvoeren die nog nooit eerder zijn uitgevoerd.

Dringend karakter en efficiëntie

Bovendien heeft de pandemie een gevoel van urgentie gecreëerd, omdat organisaties hun strategieën om nieuwe digitale diensten en toepassingen op de markt te brengen snel moeten aanpassen,” zegt Olivier Struye de Swielande. “Deze nieuwe eisen hebben bijgedragen aan de toenemende druk op bedrijven. Die worden nu geconfronteerd met veel kortere termijnen voor de oplevering van projecten, terwijl de kwaliteit ervan gewaarborgd moet blijven.

Een spectaculaire toename van de trafiek op de website, een stijging in de vraag naar apps, omzetgroei over alle kanalen, ondersteuning vanop afstand, het behouden, misschien zelfs verminderen van de gemiddelde tijdsduur voor het oplossen van problemen… IT en digitale diensten worden geconfronteerd met ongekende situaties. Nooit eerder waren de prestatie en efficiëntie van digitale toepassingen en diensten zo’n kritieke factoren!

De uitdaging om vanop afstand te werken

Dat is al een uitdaging op zich! Maar Een uitdaging wordt nog versterkt door de toename van het telewerken, dat plotseling overal wordt toegepast, zonder enige voorbereiding van de teams. “Veel medewerkers werkten plots van thuis, zonder de (snelle) netwerkverbinding, toestellen en software die nodig zijn om efficiënt te zijn. En soms ook zonder de nodige skills en knowhow om eenvoudige (computer)problemen op te lossen“, zegt Olivier Struye de Swielande.

Telewerken is een uitdaging. Vooral voor IT-afdelingen die te maken hebben met teamleden die hun skills moeten verbeteren, die de bandbreedte en capaciteit van het netwerk moeten beheren om de toegang vanop afstand te garanderen, terwijl ze op hetzelfde geconfronteerd worden met de strenge eisen in verband met security en toegang- en identiteitsbeheer.

Veel druk dus bij IT. Maar een kans om de waarde ervan voor het bedrijf te tonen. “Tijdens mijn contacten met klanten voel ik dat de perceptie over IT binnen organisaties positief is geëvolueerd. Ik zie het in hun vermogen tot samenwerking, hun analytisch en kritisch denkvermogen, hun doorzettingsvermogen en hun resultaatgerichte cultuur“. Op een pragmatische manier is dit de basis voor een beter inzicht in de prestaties, real-time data en autonomie.

Toch klinkt deze pandemie als een waarschuwing

De impact van COVID-19 zal blijvend zijn, met onder meer een grotere acceptatie van telewerk door organisaties. Organisaties zullen een meer flexibele aanpak hanteren, van het aanwerven en integreren van medewerkers in een team tot de interne communicatie en samenwerking in teamverband.

Toch klinkt deze pandemie als een waarschuwing. “Organisaties moeten focussen op digitaal zakendoen en op een betere weerbaarheid op langere termijn. Het is nu aan de bedrijven om lessen te trekken uit de voorbije maanden en kansen te identificeren, inclusief verdere innovatie.

Uiteindelijk was de schok van half maart een echte crashtest voor bestaande processen en zelfs onze werkgewoontes. Maar het bood ook de mogelijkheid om hun tekortkomingen onder ogen te zien door ze te integreren als een noodzakelijk kwaad. En heeft deze crisis aangetoond dat je moet transformeren om hopelijk te overleven of, beter nog, om er als winnaar uit te komen.

Digitaliseren of verdwijnen

Hoewel er andere zeer lovenswaardige drijfveren zijn, zoals het verminderen van de hoeveelheid werk, is dé driver voor digitale transformatie puur economisch.De COVID19-crisis heeft het darwinistische karakter van de digitale transformatie versterkt door er ons duidelijk aan te herinneren dat de onzichtbare hand van Adam Smith hard kon slaan, heel hard zelfs, tot het punt waarop degenen die niet klaar waren om de klap te incasseren, zichzelf in gevaar brachten. Het is ofwel jezelf digitaliseren om in een noodgeval op je best te zijn… ofwel van de kaart verdwijnen!

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Niet omdat de wereld is veranderd, maar omdat we ons allemaal bewust zijn geworden van de dringende noodzaak om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Digitale transformatie is dus niet langer een optie voor onze bedrijven, maar de conditio sine qua non om te overleven in een omgeving waar vastgeroeste dogma’s niet langer de wet zijn“, besluit Olivier Struye de Swielande.

Deze artiken spreken over "Data Center"

Infrastructure, Servers, Network, Storage

Follow this Topic