we.trade wil een ecosysteem bouwen rond trading

door | sep 10, 2018 | Business, Data Intelligence | 0 Reacties

Blockchain om grensoverschrijdende handel, met name tussen kmo’s, te vergemakkelijken. we.trade is nu operationeel.

° we.trade faciliteert operaties sterk, zeker voor kmo’s. Denkt u dat kleine bedrijven hierdoor meer geneigd zullen zijn om te exporteren ?

Chantal Van Haute, Business Development Manager Trade Finance & Innovation, KBC Bank – Director, we.trade) : “De eerste uitdaging van trading is om de juiste partners te vinden, de tweede om de verkoopcyclus af te ronden, die vaak lang is. Het is vooral moeilijk om de solvabiliteit van eventuele commerciële partners in te schatten, zeker in afgelegen markten. Wat je kan samenvatten als volgt: hoe kan je als bedrijf een betalingsgarantie bieden wanneer producten een lange weg moeten afleggen en je de commerciële partners, die ver van jou wonen, niet kent? Er is zeker een oplossing voor het probleem, die we al kennen van in de 17de eeuw: documentair krediet of kredietbrief. Maar het proces – gebaseerd op papier – is traag en relatief zwaar. Bedrijven komen vaak in een ‘catch 22’-positie terecht: ofwel moet de aankoper een voorafbetaling doen, zonder te weten of hij zijn goederen zal ontvangen, ofwel moet de verkoper het risico op een gebrek erbij nemen. Via we.trade vegen we deze situatie van tafel door langs twee kanten voor transparantie te zorgen. Van de bestelbon tot de betaling, van het begin tot het einde, alles is transparant. Geen papier of document meer: de data hebben het overgenomen, omdat iedere gebeurtenis kan gevolgd en getraceerd worden. Waardoor het proces versnelt en de veiligheid verhoogt.”

° we.trade is operationeel sinds begin juli. Hoe hebben jullie klanten het platform onthaald? Welke voordelen zien ze erin?

“De reacties waren erg positief. Van bij het prille begin, bijna twee jaar geleden, toen we het platform nog getest hebben onder de naam ‘Digital Trade Chain’, waren onze klanten erg nieuwsgierig en vroegen ze zich af hoe dit platform zou gaan werken. Sinds juli is de eerste versie van we.trade volledig operationeel; de eerste transacties met klanten zijn goed verlopen. Sinds begin september is het aantal gebruikers aan het stijgen. De echte commerciële lancering is voorzien tegen het einde van het jaar. De voordelen die onze klanten in het platform zien, stemmen overeen met wat van bij het begin van het project onze doelstellingen waren en wat we verwachtten van deze blockchain: de financieringsoperaties en de financiering van crossbordertransacties vereenvoudigen.”

° Met we.trade heeft KBC voorsprong op de concurrentie. Hoe zal het morgen zijn, als jullie het platform openstellen voor andere banken, maar ook voor andere tussenpersonen? Wat zal jullie rol zijn?

“De voorsprong van we.trade is reëel omdat het platform operationeel is, het is niet langer een experiment. Op dit moment hebben 9 Europese banken, waaronder KBC en binnenkort zijn filiaal CBC, zich geëngageerd. Morgen zullen er meer financiële instellingen en ook partners bijkomen. We krijgen veel aanvragen, ook van instellingen in Azië en het Midden-Oosten … maar het vertrekpunt is wel degelijk Europa. Onze voorsprong is niet alleen technologisch maar heeft ook te maken met governance. De buitenlandse handel is aan regels onderworpen, die verschillen van land tot land en van streek tot streek. We werken hard aan deze aspecten.”

° Is de ambitie van KBC Trade Club, dat iets vroeger werd gelanceerd, niet dezelfde: een community van ontmoetingen bieden voor bedrijven die op zoek zijn naar kopers of leveranciers in het buitenland en dus de communicatie vereenvoudigen? Is dit ook een blockchainproject?

“De twee projecten gaan in dezelfde richting, maar ze zijn complementair. De KBC Trade Club is een community voor bedrijven die op zoek zijn naar kopers of leveranciers in het buitenland, een soort Tinder voor bedrijven. Concreet creëren gebruikers een bedrijfsprofiel, waarop ze hun activiteiten aangeven en de partners die ze zoeken. Na een controle door de beheerder worden de profielen gekoppeld via een gesofisticeerd algoritme. De beheerder geeft vervolgens iedere gebruiker een aanbieding op maat. De gebruikers kunnen kiezen of ze de voorgestelde partners al dan niet accepteren. De gegevens worden uitgewisseld wanneer beide gebruikers het voorstel hebben aanvaard.”

° Hoe zit u, als KBC, de toekomst met deze twee platformen, die elk uniek zijn in hun soort?

“Het doel van KBC is om zijn klanten te helpen om hun zaak in het buitenland te ontwikkelen door twee complementaire platformen aan te bieden. De ambitie is om een ecosysteem te creëren rond trading. En om dus het oorspronkelijk aanbod van we.trade uit te breiden tot nieuwe diensten die allemaal gelinkt zijn aan handel. Vandaag zijn we in gesprek met logistieke specialisten, douanekantoren, leveranciers, verzekeraars, … En hoewel blockchain het verbindende element is op technologisch vlak, willen we het platform verder verrijken, meer bepaald met IoT. In een smart contract kan je je voorstellen dat goederen betaald zullen worden op basis van hun lokalisatie – de in- en uitvoerder maken een afspraak over de voorwaarden die vervuld moeten zijn voor het contract wordt ingevoerd bij de bank van de invoerder. En dat is maar een voorbeeld. Kortom, we staan aan het begin van een geweldig avontuur!”