Mobiel : dat worden we allemaal. Maar wat dat precies betekent, dat wil nogal verschillen van persoon tot persoon, en meer nog van organisatie tot organisatie.

Ondanks de fundamentele verandering die technologie in ons leven en werk inneemt, heeft 83% van de bedrijven nog altijd geen echte mobiele strategie uitgetekend. En voor zover ze dat wel hebben gedaan, was het op een reactieve manier,” merkt Alain Huys op, Country Manager België en Luxemburg, Mitel. “Daardoor hebben deze bedrijven geen IT-infrastructuur die flexibel genoeg is of kan worden aangepast aan de behoeften van hun medewerkers.”

Generatie Y – de beroemde Millennials – heeft onze manier van werken op haar kop gezet. Wat alleen al blijkt uit het feit dat het woord ‘werk’ niet meer verwijst naar de plaats waar we elke ochtend heen gaan, maar naar de taak die we vervullen. Bedrijven aanzetten tot het herzien van hun benadering van mobiele technologie is een van de grote veranderingen die deze generatie heeft geïnstigeerd.

De mobiliteitscultuur op het werk pakt erg gunstig uit voor bedrijven, die er een grotere motivatie en een verhoogde productiviteit van hun werknemers voor terugkrijgen. Volgens Alain Huys “zullen bedrijven die een helder uitgetekende mobiele strategie hebben de grootste talenten weten binnen te halen naarmate werknemers meer naar ‘uithuizige’ werkomgevingen talen”. Met dien verstande: tegenover het feit dat medewerkers van de Generatie Y uit zijn op banen die hun veel mobiliteit bieden, staat wel dat bedrijven daarvoor puike prestaties en een grote betrokkenheid terugverwachten.

Deze veranderde houding tegenover werk en mobiliteit werkt uiteraard door in de beslissingen over investeringen in technologie. “De generatie ‘mobile first’ is gewend informatie en communicatiemiddelen via alle mogelijke apparaten en platforms binnen te halen, altijd en waar ze ook zijn,” merkt Alain Huys op. “Aangezien mobiliteit integraal deel uitmaakt van hun werk, willen ze zich niet in het oog gehouden voelen. Ze verwachten een klimaat van vertrouwen. De technologie geeft de werknemers een bepaalde mate van individuele verantwoordelijkheid en de bedrijven een zekere mate van toezicht.”

Mobile First !

Generatie Y verwacht in iedere situatie mobiel te zijn, en dat criterium wordt steeds belangrijker bij het solliciteren naar een baan. Veel bedrijven hebben dat begrepen en investeren in een beweeglijke infrastructuur via de cloud, zodat ze kunnen evolueren naar een ‘mobile first’ organisatiemodel. Door hun obsessie voor smartphones en tablets zullen de Millennials ervoor knokken om een evenwicht te vinden tussen ‘altijd online zijn’ en hun verlangen om werk en privéleven met elkaar te verzoenen.

“Maar werk en privéleven op elkaar afstemmen lukt daarom niet overal. Veel bedrijven en zelfs sommige regeringen hebben drastische maatregelen genomen om iets te doen aan het probleem van de werknemer die ‘altijd online’ is. Sommige bedrijven schakelen bijvoorbeeld het doorsturen van e-mails naar mobiele apparaten vanaf een bepaald uur uit om te voorkomen dat hun werknemers in een depressie belanden. Over het ‘recht op afschakeling’ woedt trouwens op dit moment een debat in Frankrijk.”

Deze nieuwe manier van werken kan ook een bron van conflicten zijn. Veel babyboomers en mensen uit de Generatie X (geboren tussen 1960 en 1980) hebben vragen bij de productiviteit van de op afstand verbonden en niet op kantoor aanwezige Millennials. Dat gebrek aan vertrouwen is te wijten aan het feit dat thuis werken zonder toezicht kan worden beschouwd als – een vrije dag!

Terwijl mobiliteit toch een technologische doorbraak is in dit nieuwe model van meer verantwoordelijkheid voor werknemers, want ze biedt de flexibiliteit en de aantrekkelijkheid die sommige werknemers zoeken en biedt het bedrijfsleven tegelijk een hoog prestatieniveau. “Op dezelfde manier als Millennials niet aan één plek gebonden willen zijn, moet het management zich aanpassen en evolueren in zijn aanpak en manier van leiding geven aan teams om zijn voordeel te doen met mobiliteit op het werk, die voor steeds meer mensen geldt,” vult Alain Huys aan.

Aanpassen

De ontwikkeling van samenwerkingsoplossingen in de cloud helpt bij het beheren van het werk buitenshuis en verzacht de zorgen over productiviteit, terwijl ze tegelijk benadrukt hoe belangrijk het is een solide mobiele strategie te hebben. Telewerkers hebben geen excuus: ze kunnen bij bestanden en kunnen in real time samenwerken met hun collega’s, ongeacht waar ze zijn. Door de vooruitgang in real-time samenwerkingsoplossingen kunnen werknemers heel eenvoudig in teams aan projecten werken. Bovendien kunnen projectleiders en managers weten aan welke documenten hun medewerkers werken en zo hun mate van betrokkenheid meten.

“De Millennials zijn de belangrijkste stuwende kracht achter de verandering op de werkvloer. Zij hebben het overgenomen van de Generatie X en de technologische ontwikkeling van het bedrijf bevorderd door de conventionele patronen van het werk te doorbreken. Daardoor is de structuur van de klassieke onderneming onomkeerbaar veranderd. Het bedrijf moet zich nu aanpassen om concurrerend te blijven in een ‘mobile first’ wereld in volle verandering,” besluit Alain Huys. “Mobiliteit is iets alledaags binnen ons werk geworden, en zelfs als je niet letterlijk een ‘mobiele werknemer’ bent, zul je het de facto in wat je doet toch zijn.”